4 Ιανουαρίου 2017 at 19:46

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

από

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη
ΚΟΙΝ.:-ΕΣΑμεΑ
-Φορείς- μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
ΘΕΜΑ: «Υπογραφή Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής »
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους, σας ευχόμαστε το 2017 να είναι μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά τόσο για εσάς προσωπικά, όσο για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και τη Χώρα μας.
Στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών (αφού τα παιδιά μας σχεδόν εφ’όρου ζωής λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής όπως αυτή ιατρικά ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 17 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), θα θέλαμε να σας παραθέσουμε θετικά και αρνητικά στοιχεία από την μέχρι τώρα διαδικασία που λαμβάνει χώρα από τις παραμονές των Χριστουγέννων μέχρι και σήμερα και την οποία παρακολουθούμε με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, αφού αφορά τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί μια καλή και τίμια συμφωνία θα πρέπει οι αποζημιώσεις που θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία- σύμβαση να είναι πραγματικές ή κοντά στην πραγματικότητα των τιμών του 2017 και όχι των τιμών του 1987
Για να μπορέσει να επιτευχθεί μια καλή και τίμια συμφωνία θα πρέπει οι αποζημιώσεις που θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία- σύμβαση να είναι πραγματικές ή κοντά στην πραγματικότητα των τιμών του 2017 και όχι των τιμών του 1987
Ως θετικά κρίνονται τα εξής:

1. Η συμβασιοποίηση των υπηρεσιών ειδικής αγωγής θα συμβάλλει στο να μπορούν ανεξαρτήτως εισοδήματος γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία- ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

2. Σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας των γονέων Ατόμων με βαριές αναπηρίες στις ΠΕΔΥ για την κατάθεση δικαιολογητικών για τις θεραπευτικές πράξεις ειδικής αγωγής των παιδιών τους και γενικότερα μείωση της γραφειοκρατίας για εμάς τους γονείς και βελτίωση της διαδικασίας και του συστήματος.

3. Καλύτερος έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών ειδικής αγωγής προς τα παιδιά μας.

4. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε ότι σ’ ένα σημαντικό βαθμό θα μπει φρένο σε εξωφρενικές τιμές ανά συνεδρία που καλούμαστε ως γονείς να καταβάλουμε για τα παιδιά μας σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις καλούμαστε επίσης να καταβάλουμε υψηλά ποσά και «μαύρα» κυρίως για κατ’οίκον θεραπευτικές πράξεις σε επαγγελματίες για το καλό των παιδιών μας.

5. Εξορθολογίζεται ο τρόπος διάθεσης των πόρων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία όλων μας, καθώς επίσης και εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται σήμερα με την εκκαθάριση παραστατικών δαπανών που υποβάλλουμε εμείς οι γονείς στις κατά τόπους ΠΕΔΥ του ΕΟΠΥΥ.

Όμως από την μέχρι τώρα διαδικασία που ακολουθείται και όπως αυτή εξελίσσεται διαπιστώνουμε τα εξής τρωτά σημεία:1. Οι διαδικασίες ξεπερνούν τα όρια του επείγοντος και περνούν στα όρια του αιφνιδιαστικού, όπου η εμπειρία μας μέχρι τώρα μας δείχνει πως καμία σοβαρή ενέργεια και οργανωμένη δουλειά δεν μπορεί να έχει σωστό αποτέλεσμα εάν στηρίζεται στον αιφνιδιασμό αφενός, αφετέρου η διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να βασίζεται σ’έναν ειλικρινή, έντιμο και εξαντλητικό διάλογο, ώστε η συμφωνία και οι όροι που θα την  αποτελέσουν να είναι πραγματικά προς όφελος τόσο των δυο πλευρών (ΕΟΠΥΥ- Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Ειδικής Αγωγής), όσο όμως κυρίως των ληπτών των υπηρεσιών αυτών που είναι τα παιδιά μας, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

2. Για να μπορέσει να επιτευχθεί μια καλή και τίμια συμφωνία θα πρέπει οι αποζημιώσεις που θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία- σύμβαση να είναι πραγματικές ή κοντά στην πραγματικότητα των τιμών του 2017 και όχι των τιμών του 1987. Με τον τρόπο αυτό περισσότεροι επαγγελματίες θα δεχθούν να υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, συνεπώς θα είναι και προς μεγαλύτερο όφελος των ληπτών των υπηρεσιών δηλαδή των παιδιών και των οικογένειών μας.

3. Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι τα παιδιά μας μέσω ημών των γονέων τους έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού αλλά και θεραπευτή για την αποκατάστασή τους.

4. Για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά μας, θα πρέπει πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης να τεθούν ποιοτικές και χωροταξικές προδιαγραφές για τους χώρους που στεγάζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, ώστε να διασφαλιστεί και η ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών αυτών στα παιδιά μας (όπως υφίστανται λ.χ. στα ΚΗΦΑμεΑ- ΚΔΗΦΑμεΑ).

5. Πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη πρόβλεψη τόσο για τους γονείς που από 1/1/2017 και μέχρι να ομαλοποιηθεί το νέο σύστημα θα καταβάλουν εξοφλημένες αποδείξεις Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Ειδικής Αγωγής στις ΠΕΔΥ, αλλά και σε καταστήματα του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον ΕΦΚΑ), αλλά και τι θα γίνει βέβαια με όλους εκείνους τους γονείς κυρίως της επαρχίας που στην περιοχή τους δεν θα υπάρχει συμβεβλημένος Επαγγελματίας ή Επιχείρηση υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής, αλλά μόνο μη συμβεβλημένοι.

Κύριε Πρόεδρε,
Θέλουμε να σας καταστίσουμε σαφές και ξεκάθαρο με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όπως κάνουμε από την πρώτη ημέρα δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ, ότι ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑμεΑ (ΚΗΦΑμεΑ, ΚΔΗΦΑμεΑ, ΣΥΔ, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, κ.ο.κ.) όμως μια σωστή και σοβαρή διαδικασία θα πέσει στο κενό εάν είναι διαδικασία «εξπρές» και δεν στηριχθεί σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο μεταξύ των μερών που εμπλέκονται.
Τον ΕΟΠΥΥ τον αφορά η επιτυχία αυτής της διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των δαπανών, αλλά και το καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, τους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις τους αφορά η επιτυχία της διαδικασίας αυτής και της προάσπισης των συμφερόντων τους, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους και της ποιότητας των υπηρεσιών τους, όμως ΕΜΑΣ τους γονείς και τις οικογένειες των Ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες μας ενδιαφέρει, ανιδιοτελώς και απολύτως ειλικρινά, η επιτυχία αυτής της διαδικασίας, γιατί αφορά άμεσα την ίδια τη ζωή και την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας, αφορά το δικαίωμά τους στη ζωή με αξιοπρέπεια.
Συνεπώς, θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας και τις θετικές, αλλά κυρίως τις αρνητικές παρατηρήσεις – επισημάνσεις μας. Άλλωστε, επειδή μας έχετε αποδείξει ότι είστε άνθρωπος θετικός, ειλικρινής και συνεπής στις αρχές του ειλικρινούς διαλόγου και ταυτόχρονα πρακτικός νους που σας ενδιαφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα, είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε υπόψη σας και τις θετικές, αλλά κυρίως τις αρνητικές παρατηρήσεις, ώστε το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης που αναπτύσσεται με τους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας – άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές μας.
Αναμένουμε την ενημέρωσή μας επί του αποτελέσματος αυτού.
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: http://www.posgamea.gr/drastiriotites_show.asp?id=401

(Εμφανιστηκε 81 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.