27 Οκτωβρίου 2014 at 08:34

Αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς

από

Αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς

Lehrer und Schueler am Kurhaus Bad Woerishofen
Lehrer und Schueler am Kurhaus Bad Woerishofen

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όλων των δημόσιων σχολείων.

Κείμενο: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ*

Πρόκειται για μια διαδικασία «μαμούθ» με δεδομένο ότι αφορά έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων στο Δημόσιο, που φτάνει κοντά στα 127.000 άτομα και η οποία είχε… παγώσει για πάνω από 30 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1982!

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στις αρχές της νέας χρονιάς θα «χτυπήσει το κουδούνι» και για την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών, καθώς έως το τέλος του Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η προτελευταία «φάση» της αξιολόγησης η οποία αφορά τους διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας, τους προϊσταμένους σχολείων πρωτοβάθμιας και τους προϊσταμένους τμημάτων (ειδικής αγωγής, αγωγής υγείας κ.ά.).

Αίτηση
Προτεραιότητα θα έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν ότι εθελοντικά συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες και θα καταθέσουν αίτηση προτεραιότητας καθώς και εκείνοι που θα θελήσουν να επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης (στελέχη εκπαίδευσης) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με δεδομένο ότι η ώρα της κρίσης πλησιάζει, πληθαίνουν οι αντιδράσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών οι οποίοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ) καλούν τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τους σχολικούς συμβούλους να μη συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία με την οποία υλοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.

Απο την πλευρά του όμως ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε στο «Εθνος» ότι «παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν η αξιολόγηση θα γίνει. Εμείς προχωράμε κανονικά όλες τις σχετικές ενέργειες και πιστεύω ότι με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και για τους εκπαιδευτικούς».

Επιμόρφωση
Οσο για τους φόβους των εκπαιδευτικών ότι η αξιολόγηση, είναι η πόρτα που θα τους οδηγήσει στην απόλυση, τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, που έχουν αναλάβει το έργο αυτό, απαντούν ότι «σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση δεν συνδέεται με την απόλυση αλλά μόνο με την επιμόρφωση όσων υστερούν και θα ενταχθούν στη χαμηλότερη βαθμολογική κατηγορία (0-30 βαθμοί – ελλιπής).

Οπως μάλιστα υπογραμμίζουν, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.

Τα βήματα της διαδικασίας και η βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει πέντε τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής:

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνει από τους διευθυντές των σχολείων και τους σχολικούς συμβούλους. Το πρώτο βήμα θα είναι η υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό σε ειδική πλατφόρμα -με κωδικό- τον οποίο θα μπορεί να βλέπει μόνο ο αξιολογητής.

• Η αξιολόγηση διενεργείται με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία, εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Δάσκαλοι και καθηγητές έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογητή τους.

• Οι αξιολογητές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς αρχικά για τη διαδικασία της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παρακολουθούν 2 ώρες διδασκαλίας σε όποια μαθήματα ή τάξη επιλέξουν από κοινού, αλλά πάντως σε τουλάχιστον δύο μαθήματα.

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλλει και όποια επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα θέλει στον αξιολογητή του, όπως π.χ. μεταπτυχιακό ή ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο, αλλά αυτό δεν θα είναι δεσμευτικό για τον αξιολογητή. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του εγγράφως και επωνύμως.

• Δάσκαλοι και καθηγητές αξιολογούνται για την εκπαιδευτική τους ικανότητα από τους σχολικούς συμβούλους στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες, ενώ αν υπηρετούν σε περισσότερες από μία μονάδες, αξιολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός περιλαμβάνει:

• Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός».

• Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύπτει φάσμα περιπτώσεων, ο αξιολογητής, μετά την κατάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις βαθμίδες της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη χρήση αριθμητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα. Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας έχει ως εξής:

α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί

β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί

γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί

δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί.

Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης αναγράφει για κάθε αξιολογούμενο κριτήριο τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και τη βαθμολογία του αξιολογούμενου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος γενικός ποιοτικός χαρακτηρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλλει και όποια επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα θέλει στον αξιολογητή του, όπως π.χ. μεταπτυχιακό ή ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο, αλλά αυτό δεν θα είναι δεσμευτικό για τον αξιολογητή. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του εγγράφως και επωνύμως.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλλει και όποια επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα θέλει στον αξιολογητή του, όπως π.χ. μεταπτυχιακό ή ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο, αλλά αυτό δεν θα είναι δεσμευτικό για τον αξιολογητή. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του εγγράφως και επωνύμως.

Ζητούν αποχή από τη διαδικασία
Αντιδράσεις και ενστάσεις από τους συνδικαλιστές που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση και ζητούν από τους συναδέλφους τους διευθυντές σχολείων να απέχουν από όλες τις διαδικασίες, όπως από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, από τον ορισμό ομάδων εργασίας, από τον προγραμματισμό δράσης ή τα σχέδια δράσης, από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους και από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

«Προκαθορισμένη»
Δάσκαλοι και καθηγητές τονίζουν συγκεκριμένα ότι: «H αξιολόγηση έχει προκαθοριστεί: από όσους εκπαιδευτικούς ”αξιολογηθούν” θετικά μόνο ένα ποσοστό θα περνάει στον επόμενο βαθμό (το 100% από τον ΣΤ’ στον Ε’ βαθμό, το 90% από τον Ε’ στον Δ’, το 80% από τον Δ’ στον Γ’, το 70% από τον Γ’ στον Β’, το 30% από τον Β’ στον Α’). Αυτό το ποσοστό όμως είναι το ανώτερο. Στην πραγματικότητα ο υπουργός Οικονομικών θα αποφασίζει ποιο θα είναι το ποσοστό και θα το ”μειώνει ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες”.

«Καμία βελτίωση»
Ακόμα, όμως, και αν όλα αυτά τα εμπόδια ξεπεραστούν, καμία βαθμολογική – μισθολογική βελτίωση δεν θα υπάρχει. Σύμφωνα με τον νόμο 4263/14 (μεσοπρόθεσμο), μέχρι το 2016 η βαθμολογική ωρίμανση είναι ”παγωμένη”. Μετά δε το 2016, αυτή θα γίνεται σταδιακά για μία τριετία, μέχρι το 2018.

Όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων σε κάθε σχολείο, θα υπονομεύσουν την αναγκαία, οξυγονούχα συλλογικότητα και θα μετατρέψουν τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο σχολείο σε ζούγκλα».

Πηγή: http://www.ethnos.gr

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lehrer_und_Schueler_am_Kurhaus_Bad_Woerishofen.jpg

(Εμφανιστηκε 453 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.