27 Ιουλίου 2022 at 21:13

«Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.»

από

«Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.»

[= οι άνθρωποι δεν είναι όλοι της ίδιας αξίας, ικανότητας ή τιμιότητας· οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους. Σ’ ένα κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη, διαβάζουμε: Άνοιξε τα φεγγιά σου,[1] μωρέ, κοίταξε: Όλα τα δάχτυλα είναι ίσια; Έχει μικρά και μεγάλα, έτσι τα ‘καμε ο Θεός· έτσι έκαμε και τους ανθρώπους – άλλοι μικροί, άλλοι μεγάλοι· άλλοι αφέντες, άλλοι δούλοι. Έτσι έκαμε και τα ψάρια· και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

Αρκάς

Ο λαογράφος Στίλπων Κυριακίδης γράφει: Η ανισότης των ανθρώπων δεν είναι δημιούργημα των νέων κοινωνιών, υπάρχει εις αυτήν την φύσιν του ανθρώπου, είναι κάτι φυσικόν και αναπόφευκτον, το οποίον ευρίσκεται εις όλας τα κοινωνίας, εις οιανδήποτε βαθμίδα πολιτισμού κι αν ευρίσκωνται, περισσότερον μεν εις τας προηγμένας, ολιγώτερον δε εις τας καθυστερημένας. Ο λαός σοφότατα αντιλαμβάνεται και εκφράζει την ιδέαν ταύτην με την παρομοίωσιν των δακτύλων. «Όλα τα δάχτυλα, λέγει, δεν είναι ίσα.»][2]

[1] = τα μάτια σου.

[2] Βλ. Στίλπωνος Κυριακίδου. Αι γυναίκες εις την λαογραφίαν. Σελ. 13.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ομάδα του facebook Παροιμίες & γνωμικά.

Αν θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/2285257741730850/

Περισσότερες παροιμίες, παροιμιώδεις φράσεις και γνωμικά μπορείτε να βρείτε στο αρχείο μας ΕΔΩ

(Εμφανιστηκε 302 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Τα σχίλα είναι κλειστά.