3 Ιουνίου 2022 at 23:58

«Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου.»

από

«Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου.»

Η φράση του τίτλου προέρχεται από την ευαγγελική ρήση: «Όταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ρύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.» (Ματθαίου 6, 2-4). Απόδοση: «Όταν, λοιπόν, κάνεις ελεημοσύνες, να μη σαλπίζεις μπροστά σου, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους· ν’ απέχεις από τέτοιον «μισθό»· και όταν ελεείς, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί. Η φιλανθρωπία σου ας είναι κρυφή και ο Πατέρας που βλέπει θα σου την ανταποδώσει φανερά.»

Δ.Τ.

Περισσότερες παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις μπορείτε να βρείτε στο αρχείο μας ΕΔΩ.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ομάδα του facebook Παροιμίες & γνωμικά.

Αν θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/2285257741730850/

Νικόλαος Γύζης. «Ψυχομάνα».
Νικόλαος Γύζης. «Ψυχομάνα».
(Εμφανιστηκε 1,135 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Τα σχίλα είναι κλειστά.