13 Μαΐου 2014 at 21:27

«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»: Οι Θέσεις και το Πρόγραμμα

από

«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»: Οι Θέσεις και το Πρόγραμμα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

–        Η «Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή» και ποιοι την συγκροτούν

Στην κίνησή μας συμμετέχουν και εκπροσωπούνται στο συνδυασμό μας δημότες από όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Πολυγύρου. Οι υποψήφιοι των συμβουλίων τόσο του δημοτικού, όσο και των τοπικών είναι κάθε ηλικίας -οι περισσότεροι νέοι-, επιστήμονες, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ευυπόληπτοι και καταξιωμένοι στον τομέα ενασχόλησής τους, αλλά και πολλοί άνεργοι, οι περιθωριοποιημένοι  συνδημότες μας της δύσκολης για την χώρα εποχής.

«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»
«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»

               Διεκδικούν την εκλογή τους στα όργανα διοίκησης του Δήμου με δική τους πρωτοβουλία και στηριγμένοι στο ενδιαφέρον και την εκτίμηση των συνδημοτών τους, χωρίς σπόνσορες και μυστικά κονδύλια. Είναι πριν από όλα σκεπτόμενοι και πολιτικοποιημένοι συνδημότες, προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με κοινό ωστόσο σημείο αναφοράς την αγάπη για τον τόπο τους. Γνωρίζουν πολύ καλά πως οι δύσκολες καταστάσεις του καιρού μας αντιμετωπίζονται με κοινές προσπάθειες, με διαδικασίες ενημέρωσης των συνδημοτών τους, με παροχές ίσων ευκαιριών στο δικαίωμα της εργασίας και λήψεις αποφάσεων με διαφάνεια και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή φορέων και πολιτών.

–        Οι βασικές καταστατικές αρχές της «Ενωτικής πρωτοβουλίας για την ανατροπή»

               Με δεδομένη την αναγκαιότητα της συμμετοχής στα κοινά  του Δήμου,  προβλέπονται στους κανόνες λειτουργίας της παράταξης και στο πρόγραμμά της η διασφάλιση αποφασιστικού ρόλου στα Τοπικά Συμβούλια και η ουσιαστική λειτουργία των Επιτροπών Διαβούλευσης και Ποιότητας Ζωής.

Στους στόχους της παράταξης είναι οι αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων του Δήμου να είναι τεκμηριωμένες ως προς την αναγκαιότητα της επιλογής, της χωροθέτησης και της κοστολόγησης των διαφόρων έργων. Η συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους συλλόγους Αθλητισμού, Κοινωνικής αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Τεχνών και Γραμμάτων ολόκληρου του Δήμου, αλλά και τα Επιμελητήρια, τα Σωματεία, τις Υπηρεσίες και τους Φορείς ανάπτυξης του Δημοσίου, θα αποτελούν πρόσθετες εγγυήσεις μιας χρηστής διοίκησης.

Στα συλλογικά, άλλωστε,  όργανα και στις ομάδες πρωτοβουλίας για την βελτίωση των συνθηκών ζωής συμμετέχουν οι πιο ενεργοί πολίτες, όσοι χωρίς αμφιβολία αποτελούν τα πιο ζωντανά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας. Η συμβολή τους θα είναι πολύτιμη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και της ενίσχυσης της άμεσης δημοκρατίας, που θα ισχυροποιείται περαιτέρω με την καθιέρωση ανά δημοτική ενότητα λαϊκών συνελεύσεων και την δημιουργία τοπικών επιτροπών.

Η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, για μείζονος σημασίας θέματα και ύστερα από την συγκέντρωση ορισμένου αριθμού υπογραφών, καθώς και η ενθάρρυνση των συνδημοτών, ώστε να παρακολουθούν με άνεση κι αν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις των αρμόδιων συμβουλίων, που θα είναι ανοιχτές για το κοινό και θα αποτελούν τις πρόσθετες εγγυήσεις μιας αποτελεσματικής, δίκαιης και χρηστής διοίκησης.

Για την επίτευξη όλων αυτών είναι προφανής η ανάγκη να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης συνδημότες που έχουν τις προϋποθέσεις και είναι ικανοί και δραστήριοι να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες και ευθύνες. Και ο συνδυασμός μας διαθέτει υποψηφίους κατάλληλους να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες υποχρεώσεις. Αυτό το καταμαρτυρεί άλλωστε και το γεγονός  ότι στην «Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή» δεν συμπεριλαμβάνονται, όπως δυστυχώς συμβαίνει αλλού, άτομα όχι μόνο που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια, αλλά ορισμένα που μετακινούνται από τον έναν συνδυασμό στον άλλο, χωρίς καν την ανάγκη αιτιολόγησης… Εδώ θα μπορούσε να εκτιμήσουν οι συνδημότες ψηφοφόροι αν είναι προφανές ή όχι το κριτήριο επιλογής του προσωπικού οφέλους… Γιατί είναι χαρακτηριστικό των παρατάξεων, που δεν βάζουν αρχές και φραγμούς ως προϋποθέσεις συμμετοχής  στους συνδυασμούς τους, να δέχονται τώρα ως υποψηφίους ανθρώπους που πριν λίγο καιρό τις κατηγορούσαν…

Η περίπτωση δημοτικού συμβούλου που εκλέχτηκε στις προηγούμενες εκλογές με τον συνδυασμό της μείζονος σήμερα αντιπολίτευσης του Δήμου μας είναι χαρακτηριστική. Ενώ στηλίτευε συναδέλφό του της ίδιας παράταξης, πρωτοστατώντας μάλιστα στην διαγραφή του από τον συνδυασμό στον οποίο μέχρι τότε συμμετείχαν και οι δυο,  με το επιχείρημα ότι συμπαρατάχθηκε με την αντίπαλη παράταξη της σημερινής διοίκησης στη λήψη κρίσιμης απόφασης (περίπτωση εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Αριστοτέλη στον ορισμένων προδιαγραφών ΧΥΤΑ  Πολυγύρου), ο ίδιος εμφανίζεται στις μεθαυριανές εκλογές … ως υποψήφιος στον αντίπαλο συνδυασμό!!!

Αγαπητοί συνδημότες μας, με την αυτονόητη παραδοχή ότι η εξουσία δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, με κάθε τίμημα ή ακόμα και θυσιάζοντας αξίες ζωής γενικώς αποδεκτές, είναι στη δική σας κρίση τα συμπεράσματα από τέτοιες συμπεριφορές και επιλογές …

–        Η κοινωνική πολιτική της «Ενωτικής πρωτοβουλίας για την ανατροπή»

 Όταν η κοινωνική συνοχή πλήττεται καθημερινά και οι ανάγκες πολλών συνδημοτών μας μεγαλώνουν, η συνδρομή του Δήμου με κάθε είδους παροχές σε συνδημότες μας, που έχουν ανάγκη, κρίνεται απαραίτητη και από τις βασικές προτεραιότητές της «Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή». Γιατί αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι εντεταλμένοι θεσμικοί φορείς του Δημοσίου και η Εκκλησία, των οποίων οι αρμοδιότητες και τα μέσα συρρικνώνονται όλο και περισσότερο, δεν είναι από μόνοι τους αρκετοί για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες και με δυσδιάκριτες προοπτικές βελτίωσης καταστάσεις που περνά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας.

Ο Δήμος πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δημότη που δεινοπαθεί μέσα στις απίστευτες συνθήκες μιας κρίσης που άλλοι προκάλεσαν. Κανένα σπίτι, λοιπόν, χωρίς ρεύμα, κανένα παιδί νηστικό στο σχολείο, κανένας ανασφάλιστος χωρίς γιατρό και φάρμακα.

Μέριμνα της διοίκησης θα είναι η επιδίωξη εξασφάλισης και διεκδίκησης των αναγκαίων πόρων, πέρα από εκείνους που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση περιττών δαπανών και τις υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς έργων του Δήμου, ώστε να επιτύχουμε:

–        λειτουργία δημοτικού κοινωνικού φροντιστηρίου για τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήρια,

–        χαμηλά έως μηδενικά τροφεία στους παιδικούς σταθμούς,

–        εφαρμογή κοινωνικών τιμολογίων στα ανταποδοτικά τέλη και τα τιμολόγια νερού.

–        Ίδρυση, λειτουργία και ενίσχυση, με κάθε τρόπο και μέσο, κοινωνικών ιατρείων και παντοπωλείων.

Προβλέπεται ακόμη ο εκσυγχρονισμός, η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα των δημοτικών κοινωνικών δομών, όπως οι παιδικοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), η «Βοήθεια στο σπίτι».

 Η όλη  βέβαια προσπάθεια θα λειτουργεί επικουρικά και διακριτικά -χωρίς δηλαδή να θίγεται η αξιοπρέπεια όσων έχουν ανάγκη-, καθώς η βασική μέριμνα της διοίκησης θα είναι η αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου -κι αυτά είναι πάρα πολλά-, ώστε να  παρέχονται δυνατότητες απασχόλησης σε όλους τους δημότες, με κριτήρια τις πραγματικές ανάγκες τους και χωρίς διακρίσεις και «ομηρίες», όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά στις μέρες μας…

–        Αστικός εξοπλισμός, υπηρεσίες και συγκοινωνία

Βασική αρχή της δημοτικής κίνησης «Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή» είναι να καταστούν οι δημότες ενεργοί πολίτες, μέσα σε ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει ουσιαστικές διευκολύνσεις και ποιότητα ζωής. Το πρόγραμμά τηςπεριλαμβάνει και σε αυτόν τον τομέα έργα και δράσεις που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε όλες τις δημοτικές ενότητες και αφορούν στην αναβάθμιση βασικών υπηρεσιών του Δήμου για την καθαριότητα, τον φωτισμό, την ασφάλεια, την αισθητική του δημόσιου χώρου, την βελτίωση και εμπλουτισμό του πρασίνου και τις συγκοινωνίες.

Στο πνεύμα αυτό ως αναγκαιότητα απρόσκοπτης κυκλοφορίας των δημοτών, ιδιαίτερα των μαθητών και νέων εργαζομένων, αλλά και της απρόσκοπτης επικοινωνίας των κατοίκων των πολλών οικισμών και τόπων του Δήμου, θα επιδιωχθεί η συγκοινωνιακή σύνδεσή τους. Ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων και η προσπάθεια του σταδιακού εκσυγχρονισμού των οχημάτων θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής.

Εδώ κρίνεται απολύτως αναγκαία η παρέμβαση του Δήμου ώστε να καταστεί τακτική και με δημόσια μέσα μεταφοράς η σύνδεση των ορεινών περιοχών με τις ακτές μας και τανάπαλιν. Έτσι θα διευκολύνονται οι συνδημότες και οι επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, θα προσεγγίζουν ευκολότερα το βουνό ή η θάλασσα. Μια τέτοια διαχείριση των συγκοινωνιακών μέσων θα ενισχύσει, ακόμη, την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα του τουρισμού και όσων επαγγελμάτων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, σε μια περιοχή που προσφέρεται για πολλές εναλλακτικές μορφές του (χρήσεις στο θαλάσσιο μέτωπο, ορεινός, εκκλησιαστικός, συνεδριακός, αθλητικός-προπονητικός κ.ά.).

Σ’ αυτόν τον τομέα υπάγονται  οι αναμορφώσεις, οι δενδροφυτεύσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραματικά, και η αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, που στην κυριολεξία έχουν ανακαταληφθεί, δυσκολεύοντας την ζωή των δημοτών, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου (πεζοδρόμια κατειλημμένα από αυτοκίνητα, άναρχη κυκλοφορία, ακόμη και στον … «πεζόδρομο» του Πολυγύρου ή γύρω από το Δημαρχείο κ.λπ.). Η αναβάθμιση της αισθητικής του οικιστικού τοπίου απαιτούν, αναμφιβόλως, τεχνογνωσία για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την δημοτική αρχή. Με αυτή την οπτική θα πρέπει να αναφερθεί, ως παράδειγμα αποφυγής, η ολιγωρία που επιδεικνύει η σημερινή δημοτική αρχή στο ζήτημα της εξυγίανσης του εδάφους και της δεντροφύτευσης της παλαιάς χωματερής στον ενδιαφέροντα οικισμό των Βραστάμων.

Οι αναπλάσεις των πάρκων, αλλά και η ενθάρρυνση φύτευσης των προκηπίων (επιφάνειες μεταξύ κτιρίων και πεζοδρομίων), ώστε η έδρα του Δήμου να ανταποκριθεί στο ρόλο που της απέδωσε πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα στο Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ: «Ο Πολύγυρος πρότυπο πράσινης πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο»! Η σημερινή δημοτική αρχή, αντί για τέτοιες δράσεις, έχει επιδοθεί στην κοπή ή στο απαράδεκτο και καταστροφικό δήθεν «κλάδεμα» των δέντρων δημόσιων χώρων, πολλά από τα οποία έχουν ιστορία πολλών ετών, ενώ η αναπλήρωσή τους είναι μηδαμινή και σχεδόν πάντα έξω από την χλωρίδα του τόπου.

Η εξασφάλιση χώρων συγκέντρωσης κοινού, ιδιαίτερα για νέους και η τοποθέτηση σύγχρονου και καλαίσθητου αστικού εξοπλισμού -παράλληλα βέβαια με άλλες προϋποθέσεις- θα συντελέσει στη δημιουργία συνθηκών ξεκούρασης, περιορισμού των μετακινήσεων και συγκράτησης των δημοτών στους οικισμούς διαμονής τους. Η περίπτωση του Ταξιάρχη είναι χαρακτηριστική, καθώς ποτέ δεν έγινε κατορθωτό και παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των δημοτών, να κατασκευαστεί μια αίθουσα κοινωνικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων…

Γιατί είναι στη σφαίρα του εφικτού ο Δήμος να μεριμνήσει για την δημιουργία των κατάλληλων χώρων, όπου θα παρέχεται, πλην των άλλων, και δωρεάν ευρυζωνικό δίκτυο.

Δεν μπορεί ασφαλώς να αφεθεί έξω από τα βασικούς στόχους του προγράμματος της «Ενωτικής πρωτοβουλίας για την ανατροπή»  η μέριμνα αξιοποίησης των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, όπως είναι η κεντρική θέση του στο νομό, με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ορεινές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως αυτές των Βραστάμων, του Βάβδου και του Ταξιάρχη, στο ενδιαφέρον και ευρύτατο θαλάσσιο μέτωπο από τις Καλύβες μέχρι την παραλία της Ορμύλιας και την Μεταμόρφωση, στους ιστορικούς τόπους όπως η Γαλάτιστα με το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, τον Πύργο της, το ενδιαφέρον οικιστικό περιβάλλον, η  Όλυνθος με τις αρχαιότητές της, ο Πολύγυρος με το αρχαιολογικό μουσείο, την δημοτική βιβλιοθήκη, τα αναξιοποίητα ακόμη ιστορικά αρχεία (Κότσιανου, δημοτικά αρχεία κ.λπ) και την δημοτική πινακοθήκη, η Ορμύλια με τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Στις ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι και η ανάγκη άσκησης πίεσης προς την κεντρική διοίκηση ώστε επιτέλους να συνδεθεί ο κεντρικός δήμος της Χαλκιδικής με την Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, με ένα δρόμο σύγχρονων προδιαγραφών και όχι με τα «πασαλείμματα» που επιχειρούνται με τις διαπλατύνσεις του σημερινού απαράδεκτου για την εποχή μας δρόμου …

–        Τεχνικά έργα – υποδομές για τα Γράμματα, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη

Στους στόχους της «Ενωτικής πρωτοβουλίας για την ανατροπή»  είναι τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου και ο προϋπολογισμός τους να μην αναφέρονται σε έργα που δεν έχουν καμιά προοπτική υλοποίησης κι απλώς εγγράφονται κάθε χρόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Τα προγραμματιζόμενα έργα θα πρέπει να προκύπτουν ύστερα από διαβούλευση με τους πολίτες και να ανήκουν στη σφαίρα πάντα του εφικτού και του πραγματοποιήσιμου. Να μην ανακοινώνονται δηλαδή ως χιλιοειπωμένες διακηρύξεις, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα, ούτε βέβαια χωρίς τον λεπτομερειακό έλεγχο του ύψους των προϋπολογισμών τους. Γιατί μόνο έτσι αυτά θα εξυπηρετούν αποκλειστικά την τοπική κοινωνία και δεν θα επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους δημότες. Γιατί τελικά η υπέρβαση του κόστους τους θα επιβαρύνει αυτούς, μέσα από υπερφολογήσεις ή υπέρογκες αυξήσεις των δημοτικών τελών και ασχέτως αν οι προϋπολογισμοί εξυπηρετούνται από δημοτικούς, εθνικούς ή ακόμα και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει από τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη απολύτως κατανοητό ότι θα επιβαρύνεται, εντέλει, ο ίδιος αν τα όποια έργα επιλέγονται και κατασκευάζονται με υπερβάσεις προϋπολογισμών, με ελεγχόμενες διαδικασίες ανάθεσης και χωρίς απολύτως σαφή και μετρήσιμα μεγέθη  των εργασιών που θα γίνουν (π.χ. κατευθείαν ανάθεση έργου με το ασαφές περιεχόμενο εργασιών …«καθαρισμός ρέματος»!!!). Με αυτή την έννοια η «Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή» προτείνει την  θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των έργων και δράσεων του Δήμου Πολυγύρου, ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις υποδομές όλων ανεξαιρέτως των οικισμών του.

Με αυτή την οπτική βασικό κριτήριο αποτελεί η αξιολόγηση ενός έργου σε σχέση με την χρησιμότητα και πολύ περισσότερο με την αναγκαιότητά του, ως προς άλλες προτεραιότητες των δημοτών.  Ακόμη και στα επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα  το τρέχον ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) υπάρχουν δυνατότητες επιλογής των κατάλληλων έργων, ώστε αυτά να συντελούν στην αύξηση των προοπτικών ανάπτυξης ή της βελτίωσης των συνθηκών ζωής.

Οι όποιοι πόροι εθνικοί, δημοτικοί ή ευρωπαϊκοί, μέσα από ανάλογα προγράμματα, θα εξασφαλιστούν θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ισόρροπη προοπτική ανάπτυξης όλων των διαμερισμάτων της επικράτειας του Δήμου Πολυγύρου, να υπάρχει δηλαδή μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή τους σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι απορίας άξιον πως χάθηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα που θα ανταποκρίνονταν απολύτως στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Μπορεί εδώ να αναφερθούν ως παραδείγματα η μη διεκδίκηση από τον Δήμο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αξιοποίησης των προϊόντων και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πλούσια δάση μας στον Ταξιάρχη, στο Βάβδο, στα Βράσταμα κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τέτοια προγράμματα «αξιοποίησης των δασών» συνδέονται 150 επαγγέλματα και βεβαίως η αντίστοιχη εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους δημότες. Το σημαντικότερο δε είναι ότι οι απασχολήσεις-εργασίες αυτές  χαρακτηρίζονται από το πνεύμα της αειφορίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εξασφάλιση δηλαδή των προοπτικών ανάπτυξης του τόπου και για τις επόμενες γενιές. Τέτοια προγράμματα διεκδικήθηκαν και πέτυχαν στην εφαρμογή τους σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στα Γρεβενά ή στο εξωτερικό (Καταλονία).

Ιδιαίτερα για τον Ταξιάρχη η ολιγωρία (;) του Δήμου Πολυγύρου ελέγχεται ακόμη περισσότερο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν οι ανεκμετάλλευτες κτιριακές υποδομές των δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων του πανεπιστημιακού δάσους για την λειτουργία σεμιναρίων και διδαχής μαθημάτων, για την εγκατάσταση εργαστηρίων του Τμήματος Δασολογίας του ΑΠΘ, για έρευνα κ.λπ. Ανάλογα παραδείγματα της μη αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο μας είναι πολλά.   Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς την έλλειψη διεκδίκησης από τον Δήμο Πολυγύρου ενός ευρωπαϊκού προγράμματος  -ανακοινώθηκε παλαιότερα- για την ίδρυση Μουσείου ελιάς στον Πολύγυρο και στην Όλυνθο, τόπους κατεξοχήν καλλιέργειας ελιάς. Η Μυτιλήνη π.χ. άδραξε την ευκαιρία.

Αντίστοιχη ολιγωρία της δημοτικής αρχής αποτελεί και η απουσία προώθησης προγραμμάτων για την αξιοποίηση και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών που υπάρχουν σε περιοχές με μεγάλα προβλήματα ανεργίας και φτωχοποίησης. Θα μπορούσε εδώ να αναρωτηθεί κανείς  για τις ωφέλειες ή απώλειες των κατοίκων των Δουμπιών και της γύρω περιοχής των Ζερβοχωρίων (π.χ. θέσεις εργασίας),  που προέκυψαν από την εκχώρηση, παλαιότερα, της εκμετάλλευσης των μεταλλικών νερών. Ερευνητέο είναι αν οι απώλειες θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μια διαφορετική πολιτική του οικείου Δήμου στο συγκεκριμένο θέμα.

Μια διαπίστωση, ωστόσο, έλλειψης ή ακόμα και προβληματικής  άσκησης πολιτικής από την σημερινή διοίκηση του Δήμου αφορά στην σωστή επισήμανση των διαφορετικών αναγκών και χρήσεων σε νερό που έχει ο κάθε οικισμός. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση στην κοστολόγηση του νερού, όταν αλλού αποτελεί βασική προϋπόθεση ζωής και οικιακής οικονομίας, όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια ενός κήπου οπορωκηπευτικών από ένα ηλικιωμένο αγρότη στα Ζερβοχώρια και αλλού χρησιμοποιείται για το …γέμισμα μιας πισίνας! Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κόστος νερού, που κρίνεται ως το πρώτο από τα δημόσιου αγαθά, η δημοτική αρχή το έφτασε σε ανεπίτρεπτα επίπεδα.

Και όταν ζούμε σε ένα πλανήτη με καταφανή την έλλειψη του νερού και δυσοίωνες τις προβλέψεις για το μέλλον, αποτελεί κακό παράδειγμα διαχείρισης η ανεξήγητη αδιαφορία που επιδεικνύει η διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου για την απώλεια χιλιάδων τόνων νερού από τις πηγές των “έξι βρύσεων”. Όπως επισημάνθηκε κατά καιρούς τόσο από επιστήμονα-μέλος της «Ενωτικής πρωτοβουλίας για την ανατροπή», όσο ενδεχομένως και από άλλους συνδημότες, το νερό αυτό μετά την εκροή του στην ιστορική και ενδιαφέρουσα τοποθεσία, θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί και να συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του δημοτικού – δημόσιου χώρου, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πλατείας Παραλή (π.χ. δημιουργία τεχνικών καταρρακτών ή ενός αισθητικού σκηνικού με χρήση του ρέοντος νερού, φύτευσης πρασίνου και κατάλληλου φωτισμού).  Οι κλίσεις του εδάφους και οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν διευκολύνουν το όλο εγχείρημα.

Από εκεί και πέρα οι ποσότητες αυτές του νερού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. πότισμα) ή ακόμη και για μια πιθανή -όσο και εφικτή μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που “έτρεξαν” και ενδεχομένως να ξαναβγούν-  ανακατασκευή και επαναλειτουργία  ενός από τους επτά (7) νερόμυλους που υπήρχαν στο ενδιαφέρον και τόσο υποβαθμισμένο σήμερα ρέμα, που τρέχει προς τα νότια με κατεύθυνση τον Άγιο Αθανάσιο. Αυτό θα συνέβαλε, αναμφίβολα, και στη διάσωση του λαϊκού πολιτισμού του τόπου, αποτελώντας ένα ακόμη στοιχείο τουριστικού ενδιαφέροντος!

Και μια και γίνεται αναφορά στις υποδομές για την ανάπτυξη των Γραμμάτων, των Τεχνών και του Πολιτισμού θα πρέπει να επισημανθούν δύο ακόμη προβλήματα που θα πρέπει να επιλύσει η νέα δημοτική αρχή. Το ένα αφορά στην ίδρυση οργανισμού ή δημοτικής επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού, που έχει από παλαιότερα ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας, χάριν της εργατικότητας και του ταλέντου των στελεχών του. Το δημοτικό ραδιόφωνο αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα μέσα ενημέρωσης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όλου του Δήμου (τοπίο, ιστορία, πολιτισμός, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.).

Το άλλο ζήτημα αφορά στην απρόσκοπτη λειτουργία του δημοτικού ωδείου, καθώς οι άξιοι δάσκαλοί του δεν έχουν την έγκαιρη ανανέωση των συμβάσεών τους (σημ. και λόγω γραφειοκρατίας), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιβαρυντικά για τους μαθητές κενά στη ροή των μαθημάτων τους.

Ας συμβάλουμε όλοι λοιπόν με την σωστή επιλογή μας, ώστε να αναδειχθεί από τις κάλπες μια δημοτική αρχή που θα αξιοποιήσει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Πολυγύρου, από το ανθρώπινο δυναμικό έως τα φυσικά αγαθά (εναλλαγή τοπίων, κλίμα, αρχειακό υλικό, καλλιτεχνική παραγωγή παλαιότερη και σύγχρονη κ.ά.). Γιατί σήμερα παρά τις πολύτιμες προσπάθειες και την ουσιαστική συμβολή συνδημοτών μας -ποτέ η δημοτική αρχή δεν αναφέρθηκε σ’ αυτούς τους συμπολίτες- παραμένουν εγκαταλειμμένα κουφάρια τα κτίρια της δημοτικής πινακοθήκης (παλαιότερη δωρεά Γ. Παραλή και νεώτερη, ύστερα από διαμεσολάβηση συμπολιτών μας), του Ιδρύματος Στέφανου Κότσιανου (σημ. η ψηφιοποίηση του εναπομείναντος, δυστυχώς, ιστορικού αρχείου από μόνη της δεν σημαίνει πολλά), του παλαιού Δικαστικού μεγάρου…

Πέρα όμως από αυτά κρίνεται ως κρίσιμη για τον τόπο η απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής σε ό, τι αφορά στα εκπονηθέντα αυτό το διάστημα χωροταξικά, αναπτυξιακά και ρυθμιστικά σχέδια της Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν και στο Δήμο μας. Μόλις προχθές, 9-5-2014 κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό… Ακόμη δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής της νέας δημοτικής αρχής, που θα εκλεγεί, ότι στις 17 Απριλίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Η «Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή» δίνει έμφαση στα Αναπτυξιακά αυτά Σχέδια γιατί κρίνουν την ζωή των δημοτών για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς αναφέρονται σε θέματα οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης, στο περιβάλλον, στις υποδομές (συγκοινωνίες, διαμόρφωση θαλασσίων μετώπων, διαχείριση ορεινών όγκων, προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης κ.λπ.).

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολίας ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία στελέχη με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση για τα μελλούμενα. Η«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Δήμο Πολυγύρου» πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ανταποκριθεί μια χρηστή δημοτική διοίκηση στις απαιτήσεις των δημοτών, ώστε να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ζωής.

(Εμφανιστηκε 198 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.