23 Απριλίου 2013 at 21:13

Τι προβλέπει ο νέος υπαλληλικός κώδικας για τις αργίες και τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

από

Τι προβλέπει ο νέος υπαλληλικός κώδικας για τις αργίες και τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Απάντηση της υπ' αριθμ. 7020/11.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κουκοδήμος με θέμα «αργία δημοσίων υπαλλήλων - νέος υπαλληλικός κώδικας», από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Απάντηση της υπ’ αριθμ. 7020/11.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κουκοδήμος με θέμα «αργία δημοσίων υπαλλήλων – νέος υπαλληλικός κώδικας», από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7020/11.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κουκοδήμος με θέμα «αργία δημοσίων υπαλλήλων – νέος υπαλληλικός κώδικας», από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

(ολόκληρο το έγγραφο-απάντηση)*

ΠΡΟΣ:

Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1.Υπουργείο       Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2.Βουλευτή        κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο

Τ αχ. Δ/νση : Τχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνα:

FAX: e mail e mail

Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που είτε έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο αρμόδιο δικαστήριο για κακουργήματα και σοβαρά πλημμελήματα, είτε έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο (προφανώς μετά διερεύνηση και αξιολόγηση της καταγγελίας) για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα.
Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που είτε έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο αρμόδιο δικαστήριο για κακουργήματα και σοβαρά πλημμελήματα, είτε έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο (προφανώς μετά διερεύνηση και αξιολόγηση της καταγγελίας) για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα.

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7020/11.2.2013 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κουκοδήμος με θέμα «αργία δημοσίων υπαλλήλων – νέος υπαλληλικός κώδικας», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος Ζ.3) σχετικά με την αυτοδίκαιη και τη δυνητική αργία δεν εισάγουν νέο δίκαιο αλλά τροποποιούν ήδη υφιστάμενες διατάξεις.

Για τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία «δεν αρκεί μια καταγγελία, οποιουδήποτε εναντίον του εκπαιδευτικού», όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας. Η αυτοδίκαιη αργία δεν αφορά το σύνολο των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν, και κυρίως δεν αφορά απλές παραβάσεις του υπαλληλικού κώδικα, για τις  οποίες αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που είτε έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο αρμόδιο δικαστήριο για κακουργήματα και σοβαρά πλημμελήματα, είτε έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο (προφανώς μετά διερεύνηση και αξιολόγηση της καταγγελίας) για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα.

Συγκεκριμένα, με το ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που:

α’ στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα,

β) εκδόθηκε εις βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης.

γ) παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για περιοριστικούς αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

δ) τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης.

ε) παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα, μεταξύ των οποίων π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ.

Μάλιστα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του. Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007. όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, υπό προϋποθέσεις.

Με τη διάταξη αυτή ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας εξοπλίζεται με ευελιξία και προσφέρει στα αρμόδια όργανα τη δυνατότητα, αφού λάβουν υπόψιν τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και κρίνουν αιτιολογημένα ότι δεν είναι εξ’ αντικειμένου αναγκαία η συνέχιση της παραμονής του υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας, να αποφασίζουν την αναστολή της αργίας και να επαναφέρουν τον υπάλληλο στα καθήκοντά του ή να τον μετακινούν.

Η αναστολή της αργίας μπορεί να ζητηθεί και από τον υπάλληλο που έχει τεθεί σε αργία, ο οποίος διατηρεί παράλληλα και το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την αναστολή. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι που στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή με ένταλμα προσωρινής κράτησης και οι τιμωρηθέντες με την ποινή της οριστικής παύσης.

Ο Υπουργός

Αντώνιος Μανιτάκης

Εξωτερική Διανομή:

Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ. Υφυπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Γραμματείας Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.α.α. Ελένη Σαρρή

Πηγή: *Βασ. Σοφίας 15 106 74. Αθήνα Δέσποινα Πανταζή 213 1313146 213 1313149 210 3389145 [email protected] [email protected].

Οι επισημάνσεις με σκούρα γράμματα είναι δικές μας. Σε μορφή PDF το έγγραφο υπάρχει εδώ: Αργία Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ

Εράν.

(Εμφανιστηκε 860 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.