18 Φεβρουαρίου 2023 at 12:41

Τι σημαίνει η φράση, «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν…»

από

Τι σημαίνει η φράση, «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν…»

Η φράση, «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν…», ολόκληρη βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (στ΄24): «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ἤ γάρ τόν ἕνα μισήσει καί τόν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ ἑνός ἀνθέξεται καί τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ», που σημαίνει «Ουδείς μπορεί να εργάζεται συγχρόνως για δύο αφέντες· διότι ή θα μισήσει τον έναν και θ’ αγαπήσει τον άλλον· ή θα προσκολληθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του μαμωνά.»[1] Λέγεται και για κάποιον που επιδιώκει ταυτοχρόνως δύο σκοπούς αντίθετους μεταξύ τους· σχετικά με την θεολογική ερμηνεία της φράσης, ο Π. Ν. Τρεμπέλας γράφει: «Μήν ἀπατᾶτε δέ τόν ἑαυτόν σας μέ τήν ἰδέαν, ὅτι εἶναι δυνατόν καί εἰς τήν γῆν νά θησαυρίζη κανείς καί εἰς τόν Θεόν νά εἶναι προσκολλημένος. […] Ἤ θά μισήσετε τόν πλοῦτον, διά νά ἀγαπήσετε τόν Θεόν, ἤ θά προσκολληθῆτε εἰς τόν πλοῦτον καί θά καταφρονήσετε τότε τόν Θεόν.»

Δ.Τ.

[1] Μαμωνάς [μαμωνᾶς]& μαμμωνάς λέγεται ο θεός του χρήματος, η επιδίωξη του πλούτου και υλικών αγαθών. Το χωρίο είναι από την «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΜΗΝΕΙΑΣ» του Π.Ν.Τρεμπέλα, έκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ».

Θεόδωρος Ράλλης (Κωνσταντινούπολη, 16 Φεβρουαρίου 1852 – Λονδίνο, 2 Οκτωβρίου 1909). Γυναίκες ετοιμάζουν γλυκό τριαντάφυλλο στα Μέγαρα.
Θεόδωρος Ράλλης (Κωνσταντινούπολη, 16 Φεβρουαρίου 1852 – Λονδίνο, 2 Οκτωβρίου 1909). Γυναίκες ετοιμάζουν γλυκό τριαντάφυλλο στα Μέγαρα.

Περισσότερες παροιμίες, παροιμιώδεις φράσεις και γνωμικά μπορείτε να βρείτε στο αρχείο μας ΕΔΩ.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ομάδα του facebook Παροιμίες & γνωμικά.

Αν θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/2285257741730850/

(Εμφανιστηκε 471 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Τα σχίλα είναι κλειστά.