Ημέρα: 20 Αυγούστου 2022

«Το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι.»

«Το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι.»

«Το κάνει ο αφέντης, έχει την άδεια να το κάνει κι ο δούλος.», «Αν είναι ο αφέντης πλεονέκτης, οι συγγενείς του είναι άρπαγες.»

Διαβάστε περισσότερα ›
Οι Ντάλτον

«Ο κλέφτης κλέφτει τη σκούφια του.»

Οι εν Λονδίνω κλέπται είναι τιμιώτατοι και ακριβέστατοι περί τη διανομήν, αν δε τις φανή καταχραστής, ή θανατούται ή καταγγέλεται εις την αστυνομίαν.

Διαβάστε περισσότερα ›
“Κουλάκοι” απομακρύνονται από τα σπίτια  τους

Ουκρανία, μία χώρα των συνόρων (Β΄ μέρος)

Ο Μεγάλος Πέτρος ήθελε να μετατρέψει τους Κοζάκους σε επικουρικό στρατιωτικό σώμα του ρωσικού στρατού, καταπατώντας τη συμφωνία του Περεγιασλάβ σύμφωνα με την οποία ο στρατός των Κοζάκων θα προορίζεται μόνο για την υπεράσπιση της ρωσικής Ουκρανίας.

Διαβάστε περισσότερα ›
Χάρτης της Ουκρανίας

Ουκρανία, μία χώρα των συνόρων (Α΄ μέρος)

Η Ουκρανία οφείλει το όνομά της στη λέξη «κράι», δηλαδή σύνορο ή άκρη. Στη μακραίωνη ιστορία της, έχει ως κύριο γνώρισμα την πίεση –πολλές φορές ασφυκτική– που υφίσταται από τους γείτονές της.

Διαβάστε περισσότερα ›