30 Ιουλίου 2022 at 00:42

«Είναι γλυκιά η ζωή!»

από

«Είναι γλυκιά η ζωή!»

[= παρά τις δυσκολίες, τους κόπους και τα βάσανα είναι ωραίο να βρισκόμαστε στη ζωή. Στην «Παιδικὴ Πασχαλιά» (1891) του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη διαβάζουμε: …ἐνῷ ἐβεβαίου ὅτι ὅλα τῆς ἐπόνουν, κεφαλή, λαιμός, χεῖρες, πόδες, πλάται, κοιλία, μέση καὶ τὰ λοιπά, πνιγομένη δὲ ἀπὸ τὸν βῆχα καὶ γογγύζουσα δυνατὰ καὶ βάλλουσα κραυγὰς ἀγρίας, ἐφείδετο νὰ δώσῃ εἰς ἰατροὺς καὶ φάρμακα, αἴφνης ἠγείρετο, ὑποβαστάζουσα τὴν κοιλίαν της, ἐξήρχετο μέχρι τῆς θύρας, ἔρριπτε βλέμμα εἰς τὸν ἐκτὸς κόσμον, κ᾽ ἔλεγεν: ― Ἄχ! τί γλυκιὰ πού ᾽ν᾽ ἡ ζωή![1]

Ο Ιωάννης Βηλαράς παραφράζει τον γνωστό μύθο, «Γέρος και Θάνατος»:

Ένας Γέρος σε φτώχειας ανάγκη, / άλλον τρόπο να ζήσει δεν είχε, / χώρια ξύλα να κόφτει στον λόγγο, / μεταβιάς το ψωμί του να βγάζει. / Μιαν ημέρα βαριά φορτωμένος, / περπατώντας σ’ ορθό μονοπάτι, / Οχ τον κόπο και κάμα του ήλιου / την ανάσα να πάρει δε φτάνει. / Σ’ έναν όχτο τ’ ανάσκελα πέφτει· και στο μέγα πολύ κούρασμά του, / τη ζωή του μισώντας βαριέται, / και τον χάρο με πόθο του κράζει. / Να ο χάρος ομπρός του πετιέται, / το δρεπάνι κρατώντας στο χέρι, / μ’ άγριαν όψη και σχήμα τρομάρας· / για είμαι, Γέρο, του λέγει· τι θέλεις; / αχ! ο γέρος ευτύς αποκρίθη, το ζαλίκι μου αυτό δεν μπορούσα / να σηκώσω· σε φώναξα ο δόλιος / να μου δώκεις ολίγη βοήθεια.][2]

[1] Παιδικὴ Πασχαλιά (1891).

[2] «Γ έ ρ ο ς και Θ ά ν α τ ο ς.» ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΛΑΡΑ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ ΤΙΝΑ. ΜΥΘΟΙ. Εκδοθέντα παρά ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΕΡΚΥΡA. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ. 1827. (Με ορθογραφικές «διορθώσεις» σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας.)

Αρκάς
Αρκάς

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ομάδα του facebook Παροιμίες & γνωμικά.

Αν θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/2285257741730850/

Περισσότερες παροιμίες, παροιμιώδεις φράσεις και γνωμικά μπορείτε να βρείτε στο αρχείο μας ΕΔΩ

(Εμφανιστηκε 817 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Τα σχίλα είναι κλειστά.