6 Νοεμβρίου 2020 at 01:03

Φωτογραφίες της παλιάς Κοζάνης

από

Φωτογραφίες της παλιάς Κοζάνης

«Η Κοζάνη είναι πρωτεύουσα και έδρα του ομώνυμου νομού, έχει περίπου 12.000 χιλιάδες κατοίκους, άπαντες Έλληνες ορθόδοξους, και λογαριάζεται έδρα της ΙΑ’ εκπαιδευτικής περιφέρειας και έδρα επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτήρια έχει αρκετά, όπως πλήρες Γυμνάσιο, εξατάξιο Παρθεναγωγείο, Διδασκαλείο αρρένων, Διδασκαλείο θηλέων, τρεις Αστικές Σχολές, Νηπιαγωγείο, Μετεωρολογικό Σταθμό και Αναγνωστήριο· υπό μελέτη βρίσκεται η ίδρυση Εμπορικής Σχολής . Είναι ακόμη έδρα εισαγγελίας Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου, Πλημμελειοδικείου, Πταισματοδικείου, Οικονομικής Εφορείας, Ταμείου, Στρατ. Γραφείου, Γραφείου Εποικισμού, Φρου-ραρχείου, Αστυνομίας, Ταχυδρομείου- Τηλεγραφείου και Δημαρχείου. Στρατιωτικώς, υπήρξε έδρα Μεραρχίας. Στην Κοζάνη υφίσταται υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο προσφέρει σπουδαία βοήθεια στις εμπορικές συναλλαγές· αλλά και ιδιωτικές τράπεζες συνεπικουρούν στην εμπορική διευκόλυνση, ενώ η εργασία αρκετών συμβολαιογραφείων μόλις ανταποκρί-νεται στις ανάγκες των πολιτών. Από το 1882, ως έδρα της Μητρόπολης Σερ-βίων και Κοζάνης, εκκλησιαστικώς υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή όμως δεν εκδόθηκαν ακόμα τα έγγραφα (ο τόμος) της χειραφέτησης, κανονίζει τα ζητήματα της δικαιοδοσίας της σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους· ναούς έχει 12, από τους οποίους οι τέσσερις βρίσκονται εντός της πόλεως.»

Ιστορία της Κοζάνης / Παναγιώτης. Ν. Λιούφης. Τύποις Ιωαν. Βάρτσου, 1924. Απόδοση στα νέα ελληνικά: Δ.Τ.

«Το έδαφος της Κοζάνης σε λίγα μέρη είναι αργιλούχο, ενώ σε πολλές περιοχές είναι σιδηρούχο και πλούσιο σε φώσφορο, κάλλιο, ανθρακικές ουσίες και διάφορα άλατα· γι’ αυτό είναι κατάλληλο (επιτήδειο) για φυτείες αμπελιών, δημητριακών, οπωροφόρων δέντρων και καπνοφυτεία. Σε κάποιες περιοχές, εμπεριέχει στοιχεία κατάλληλα προς καλλιέργεια κρόκου, ο οποίος ευδοκιμεί μόνον σε ορισμένα εδάφη. Η χλωρίδα της περιοχής είναι πλούσια σε βλάστηση κι εμφανίζει μεγάλη ποικιλία ιαματικών βοτάνων. Στη θέση Γαλαζόπετρα, φαίνονται στρώματα αμιάντου λίθου, μαζί με ίχνη γραφίτη και γαληνίτη.

Λόγω της θέσης της, η οποία είναι ενδιαφέρουσα για τον τόπο και την κυβέρνηση, η πόλη στράφηκε σε πλουτοπαραγωγικά έργα και, συν τω χρόνω, καλλωπίστηκε με δρόμους κι έργα ρυμοτομίας, σύμφωνα με σχεδιάγραμμα που έγινε ήδη από τον μηχανικό κ. Γ. Στράτο  με δαπάνες του Δήμου Κοζάνης· εισήχθη ακόμη ο ηλεκτροφωτισμός και αναπτύσσεται μέριμνα για τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, την ίδρυση λουτρώνων, θεάτρου, κέντρων αναψυχής, Γυμναστηρίου, σκοπευτηρίου κλπ.· έτσι, η πόλη παρέχει τις εγγυήσεις για μια ακμαιότερη μελλοντική πρόοδο και ανάπτυξη.»

Ιστορία της Κοζάνης / Παναγιώτης. Ν. Λιούφης. Τύποις Ιωαν. Βάρτσου, 1924. Απόδοση στα νέα ελληνικά: Δ.Τ.

Κοζάνη 1960. Φωτογραφία του Δημήτρη Παπαδήμου. Πηγή: Παλιές εικόνες και φωτογραφίες της Ελλάδας / Old pictures of Greece.
Κοζάνη 1960. Φωτογραφία του Δημήτρη Παπαδήμου. Πηγή: Παλιές εικόνες και φωτογραφίες της Ελλάδας / Old pictures of Greece.
Το ισόγειο του Δημαρχείου της Κοζάνης στο οποίο στεγάστηκε από το 1923 έως το 1934 η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Πηγή: Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συγγραφείς: Κώστας Καμπουρίδης, Βασιλική Κόκλα, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, Γιώργος Τόλιας, επιμέλεια Κ. Σπ. Στάικος, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Κοζάνη 2018.
Το ισόγειο του Δημαρχείου της Κοζάνης στο οποίο στεγάστηκε από το 1923 έως το 1934 η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Πηγή: Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συγγραφείς: Κώστας Καμπουρίδης, Βασιλική Κόκλα, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, Γιώργος Τόλιας, επιμέλεια Κ. Σπ. Στάικος, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Κοζάνη 2018.
Ελληνικός Στρατός στην Κοζάνη. 1912.
Ελληνικός Στρατός στην Κοζάνη. 1912.
Δημοτικό Σχολείο στην Κοζάνη, γύρω στα 1930. Γυμναστικές επιδείξεις. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Δημοτικό Σχολείο στην Κοζάνη, γύρω στα 1930. Γυμναστικές επιδείξεις. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Δημοτικό Σχολείο στην Κοζάνη, γύρω στα 1930. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Δημοτικό Σχολείο στην Κοζάνη, γύρω στα 1930. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Ο Κοζανίτης Κωνσταντίνος Δρίζης. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Ο Κοζανίτης Κωνσταντίνος Δρίζης. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Κοζάνη, 1921. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Κοζάνη, 1921. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Άγαλμα του Βενιζέλου στον κήπο του Μεγάρου Δρίζη. Κοζάνη, 1931. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Άγαλμα του Βενιζέλου στον κήπο του Μεγάρου Δρίζη. Κοζάνη, 1931. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Μακεδονικός Κοζάνης· περίπου στα 1929. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Μακεδονικός Κοζάνης· περίπου στα 1929. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Ολυμπιακός Κοζάνης· περίπου στα 1929. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Ολυμπιακός Κοζάνης· περίπου στα 1929. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Κοζάνη (1922-23) Μάθημα ταπητουργίας σε ορφανά παιδιά προσφύγων. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Κοζάνη (1922-23) Μάθημα ταπητουργίας σε ορφανά παιδιά προσφύγων. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Το αρχοντικό Δρίζη που λειτούργησε ως Οικοτροφείο Θηλέων. Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Το αρχοντικό Δρίζη που λειτούργησε ως Οικοτροφείο Θηλέων. Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Παλιό σπίτι στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Παλιό σπίτι στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Παλιό σπίτι στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Παλιό σπίτι στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου στην Κοζάνη. Πηγή: «Η γιαγιά μου η Ρούσα.» Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995.
Η παλιά Κοζάνη
Η παλιά Κοζάνη
Μονάδα πυροβολικού 151, στο Δρέπανο Κοζάνης. 1958. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μονάδα πυροβολικού 151, στο Δρέπανο Κοζάνης. 1958. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Η Κοζάνη στα 1900. Ταχυδρομική κάρτα (καρτ ποστάλ). Έκδοση του 1950. Macedoine. Kozani - La grade rue Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Η Κοζάνη στα 1900. Ταχυδρομική κάρτα (καρτ ποστάλ). Έκδοση του 1950. Macedoine. Kozani – La grade rue Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Ενθύμιον από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου Σκάφης (Κοζάνη). 1960. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Ενθύμιον από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου Σκάφης (Κοζάνη). 1960. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μεσημεριανό διάλειμμα έξω από το καφενείο του χωριού Σκάφη (Κοζάνη). 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μεσημεριανό διάλειμμα έξω από το καφενείο του χωριού Σκάφη (Κοζάνη). 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μεσημεριανό διάλειμμα έξω από το καφενείο του χωριού Σκάφη (Κοζάνη). 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μεσημεριανό διάλειμμα έξω από το καφενείο του χωριού Σκάφη (Κοζάνη). 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Παρέλαση στην Κοζάνη με τον Λόχο στρατηγείου της 9ης Μεραρχίας. 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Παρέλαση στην Κοζάνη με τον Λόχο στρατηγείου της 9ης Μεραρχίας. 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Θαμώνες, σε καφενείο της Κοζάνης. 1954. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Θαμώνες, σε καφενείο της Κοζάνης. 1954. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μαθητές Δημοτικού έξω από το σχολείο Σκάφη (Κοζάνης). 1953. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Μαθητές Δημοτικού έξω από το σχολείο Σκάφη (Κοζάνης). 1953. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Αξιωματικός κινήσεως λόχου στρατηγείου 9ης Μεραρχίας στην Κοζάνη. 1957. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Αξιωματικός κινήσεως λόχου στρατηγείου 9ης Μεραρχίας στην Κοζάνη. 1957. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Γάμος σε χωριό της Κοζάνης. 1963. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Γάμος σε χωριό της Κοζάνης. 1963. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Άποψη της Κοζάνης. 1917. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Άποψη της Κοζάνης. 1917. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Φίλοι σε Μαγειρείο - Κουρείο στην πόλη της Κοζάνης. Διακρίνεται από τα δεξιά κάποιος Στυλιανός Παπαδόπουλος. 13-Μαΐ-1962. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Φίλοι σε Μαγειρείο – Κουρείο στην πόλη της Κοζάνης. Διακρίνεται από τα δεξιά κάποιος Στυλιανός Παπαδόπουλος. 13-Μαΐ-1962. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Φίλοι σε Μαγειρείο. Κοζάνη. 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Φίλοι σε Μαγειρείο. Κοζάνη. 1956. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Σαριγκιόλ (κίτρινη λίμνη) στο Δρέπανο Κοζάνης. Από το βιβλίο "La Guerra : La Macedonia". Volume decimo : Milano : Fratelli Treves, 1919. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Σαριγκιόλ (κίτρινη λίμνη) στο Δρέπανο Κοζάνης. Από το βιβλίο “La Guerra : La Macedonia”. Volume decimo : Milano : Fratelli Treves, 1919. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.

 

 

 

(Εμφανιστηκε 2,897 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

2 Σχόλια

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.