1 Φεβρουαρίου 2022 at 18:51

Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)

από

Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)

για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

επιστημονική υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου

επιστημονική επιμέλεια: Έλενα Μάντζαρη, Μαβίνα Πανταζάρα

επιμέλεια έκδοσης: Γιώργος Ορφανός

 Πρόλογος

Το παρόν λεξικό συντάχθηκε βάσει των προδιαγραφών που εκπονήθηκαν για τη σύνταξη ερμηνευτικού παιδαγωγικού λεξικού για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του υποέργου «Δημιουργία λεξικού για εφήβους» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» (2002-2004). Η εκπόνηση των προδιαγραφών συγγραφής του λεξικού (για έντυπη και για ηλεκτρονική μορφή) αναλήφθηκε από την Έλενα Μάντζαρη, σε συνεργασία με την υπεύθυνη του υποέργου Άννα Ιορδανίδου. Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη «Ηλεκτρονικής Λεξικογραφικής Βάσης Δεδομένων» από την εταιρεία πληροφορικής Neurosoft. Στη συγγραφή των λημμάτων και στην καταχώριση στη βάση δεδομένων συμμετείχαν γλωσσολόγοι και εκπαιδευτικοί με ειδίκευση στη λεξικογραφία.

Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)
Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)

Το λεξικό περιλαμβάνει 10.000 περίπου λήμματα. Το λημματολόγιο προέκυψε από συνδυασμό επεξεργασίας α) του λημματολογίου υπαρχόντων λεξικών της νέας ελληνικής που απευθύνονται σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου (ως ενδεικτικού για τον ορισμό του «βασικού λεξιλογίου») και β) ηλεκτρονικού σώματος κειμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα σχολικά βιβλία. Η ανάπτυξή του μέσω λεξικογραφικής βάσης δεδομένων επέτρεψε την εκτέλεση ελέγχων για την ορθότητα του περιεχομένου των λημμάτων και τη συνέπεια των αναφορών από λήμμα σε λήμμα.

Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)
Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)

Το βιβλίο κατεβαίνει ελεύθερα από εδώ: 

Κατεβάστε δωρεάν: Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (PDF)

Περισσότερα δωρεάν e-books  μπορείτε να βρείτε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ερανιστή, ΕΔΩ

(Εμφανιστηκε 708 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Τα σχίλα είναι κλειστά.