22 Μαρτίου 2020 at 22:12

Ετυμολογία Ελληνικών ονομάτων

από

Ετυμολογία Ελληνικών ονομάτων

Αττική κύλικα με λευκό βάθος. Λεπτομέρεια παράστασης με τον Απόλλωνα να τελεί σπονδή. 430-470 π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Αττική κύλικα με λευκό βάθος. Λεπτομέρεια παράστασης με τον Απόλλωνα να τελεί σπονδή. 430-470 π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Για τη σημασία των αρχαίων ελληνικών λέξεων μπορείτε να δείτε κι εδώ:  LIDDELL & SCOTT. Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

A

Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήμη.
Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήμη.
Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης.
Αγησίλαος => άγω + λαός
Aγλαία => αγλαός =φωτεινός,λαμπερός
Αθηναγόρας => Αθήναι + αγορά, ο σοφός αγορητής.
Αθηνόδωρος => Αθηνά + δώρο, δώρο της Αθηνάς, ο σοφός.
Αλέξανδρος => αλέξω: απομακρύνω + ανήρ,ο ανδρείος
Άλκηστις => αλκή= αποκρούω + εστία
Αλκιβιάδης => αλκή + βία
Αλκμήνη => αλκή + μήνη:σελήνη
Ανάργυρος => α(στερητ.) +αργύρια
Αναστάσιος => ανα + ίστημι:στέκομαι
Ανδρέας => ανδρείος => ανηρ
Ανδροκλής => ανήρ + κλέος
Ανδρομάχη => ανηρ + μάχω
Ανδρόμεδα => ανηρ + μέδω = άρχω
Αριάδνη: => άρι:πολύ + αγνή
Αριστόβουλος => άριστος + βουλή, ο άριστος σύμβουλος.
Αριστογένης => άριστος + γένος, ο ευγενής.
Αριστοκλής => άριστος + κλέος, ο έχων άριστη δόξα.

Η θεά Αθηνά. Mirror Box with Head of Athena 400-375 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.
Η θεά Αθηνά. Mirror Box with Head of Athena 400-375 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.

Απολλώνιος: από το ρήμα Απόλλυμι,που σημαίνει καταστρέφω ,αλλα και χάνω.

Αρσινοή: Άρση (κατάργηση) + νους

Αθηνά: άθος=άνθος ή το ρήμα θάω=θηλάζω, ώστε η λέξη Αθήνα σημαίνει «Ανθούσα» ή «Εύφορη».

Αναξαγόρας: αναξ(βασιλιάς) + αφορεύω,ο άρχοντας του λόγου

Ανδροκλής (ανήρ+κλέος) ο ένδοξος.
Αγαμέμνων: αγαν + μέμνων (μένω), o επίμονοςΑδάμ: άνθρωπος
Αδαμάντιος-ία: διαμαντένιος
Αίγλη: γοητεία,φως ηλίου, δόξα ‘ εκ του αϊσσω + λίαν.
Αμαλία: ετυμολογία από την τευτονική (σημ. γερμανική): εργατική, δραστήρια.
Αντώνιος: εκ του άντωση= άνωση, ο ορμητικά αντίθετος
Αργυρώ: από το επίθετο αργύριος (σχετικός με τα χρήματα), η πολύτιμη
Αρετή: από το αρχ. ουσιαστικό αρετή., η τέλεια, υπέροχη.
Αρχιμήδης : αρχή + μήδος (λόγος,σκέψη),ο άρχων του λόγου
Ασπασία: θηλυκό του αρχ. επιθέτου ασπάσιος (χαρούμενη, ευτυχισμένη)Αντιγόνη: αντί + γίγνομαι (γεννιέμαι),απόγονος
Απόστολος-ία: απο +στελλω,ο αγγελιοφόρος
Ασπασία: θηλυκό του αρχ. επιθέτου ασπάσιος ,η χαρούμενη
Αγνή: η ηθικά καθαρή, η παρθένα η ανόθευτη,η σεμνή.
Αθανάσιος-ία:α- στερητικό + θάνατος,ο αθάνατος
Αγαθάγγελος: αγαθός + αγγελος,αυτό που φέρνει καλές ειδήσεις
Αρσένιος: αρσενικός
Αγαθή: αθώα
Ακύλας: αετός
Αρχέλαος: αρχηγός του λαού
Αγάπιος: ανιδιοτελής
Αλέξιος-ία: αλεξω,ο προστάτης
Αρτέμων: αναρτητής
Ακάκιος: α +κακός άκακος
Αναστάσιος: ανα +ιστημι,αυτός που σηκώνεται
Αχίλλειος- Αχιλλέας: άχος (θλιψη) + ιλλεύς (περιπλανώμαι, τριγυρνώ), δηλαδή αυτός που τριγυρνά θλιμμένος
Ακυλίνη: αετίνα,αετόςΑιμιλιανός: αντίζηλοςΆνθιμος: άνθος
Αριστείδης:αριστος+είδος, άριστος στη μορφή
Αικατερίνη: καθαρή,πιθανόν <. Εκατερίνη < κύρ. όν. Εκατερός + ινη < εκάτερος «καθένας από τους δύο»Αμβρόσιος:(αθάνατος, α + βροτός),ο άφθαρτος
Άννα: η έχουσα εύνοια, χάρη.

Η λήκυθος είναι τύπος ελληνικής αγγειοπλαστικής η οποία χρησίμευε για την τοποθέτηση ελαιόλαδου. White-Ground Lekythos (Oil Vessel): Atalanta and Erotes. 500-490 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.
Η λήκυθος είναι τύπος ελληνικής αγγειοπλαστικής η οποία χρησίμευε για την τοποθέτηση ελαιόλαδου. White-Ground Lekythos (Oil Vessel): Atalanta and Erotes. 500-490 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.

Αλμπέρτος = ξενικό όνομα αγγλικής προέλευσης που σημαίνει ο φημισμένος ευγενής

Αναξιμένης: αναξ +μένος,ο κύριος της οργής

Αντιγόνη = από την πρόθεση αντί + γίγνομαι (γεννιέμαι). αυτή που είναι ισάξια με τον γεννήτορα πατέρα της

Άρης: στα αιολικά είναι «Αρεύς» και ετυμολογικά σημαίνει «θύελλα που συντρίβει»! Ατίθασος, ασυμβίβαστος και αυτόνομος ή από το «αίρειν» ή «αναιρείν», είτε από την λέξη «αρά» (βλάβη, πλήγμα)

Αρίσταρχος: αριστος + άρχω,ο άριστος άρχοντας

Αριστοτέλης: άριστος+ τέλος, ο έχων άριστους σκοπούς

Αριστοφάνης: άριστος + φαίνω, ο έχων άριστη όψη

Αριστομένης => άριστος + μένος, ο ανδρειότατος

Ασία => άση = κόρος = πλούσια χώρα ή από άτος = μεγάλη έκταση
Αττική => αττα = ατταική =παλαιότατη
Αχαιός => α(επιτ.) +γαία => γηγενής
Αφροδίτη => αφρός + αναδύω

B

Βαρβάρα => βάρβαρος
Βασίλειος => βασιλεύς

Γ

Γλυκερία => γλυκύς
Γεώργιος => εκ του γεωργώ =γη + έργο

Δ

Δέσποινα => δεσπόζω
Δημήτριος => Δη (δωρικό τύπο του Γη) + μήτηρ
Δημοσθένης => δήμος + σθένος, η δύναμη του λαού
Διογένης => Ζευς + γένος, ο Θεογέννητος
Διομήδης => Διός + μέδων:άρχων, ο άρχων με θεία δύναμη.
Διόσκουρος => Διος + κούρος
Διώνη => εκ του Διός, η θεϊκή.

Ε

Ελένη => ελένη, που σημαίνει «λαμπάδα» ή από τη ρίζα ελε- που σημαίνει κυριεύω, κατακτώ
Ειρήνη => είρω (λέγω ) + νους
Εκτωρ => εκ του εχω
Επαμεινώνδας=> επί + άμεινον, ο προοδευτικός
Ερατώ => ερώ: αγαπώ
Εριφύλη => έρι:πολύ + φύλον
Ετεοκλής => ετεός:αληθής + κλέος, ο έχων αληθινή δόξα.
Ευάγγελος => ευ +αγγέλω
Ευαγόρας => ευ + αγορεύω, ο καλός ομιλητής.
Ευανθία => ευ + άνθος
Ευγενία => ευ +γένος
Ευδοκία => ευ +δοκώ=έχω άποψη
Ευδοξία => ευ + δόξα, η έχουσα καλή φήμη
Ευνομία => ευ + νέμω:διανέμω
Ευρυβιάδης => ευρύς + βία
Ευρυσθένης => ευρύς + σθένος
Ευρώπη => ευρύς + ωψ
Ευρώτας => ευ + ροος
Ευτέρπη => ευ + τέρπω, η πολύ ευχάριστη
Ευτύχιος => ευ + τύχη
Ευφημία => ευ + φημί

H

Hρακλής => Ηρα +κλέος

Θ

Θάλλεια => εκ του θάλλω(ειμαι πλήρης)
Θέμις => τίθημι = θεσμός
Θεμιστοκλής => θέμις(δικαιοσύνη) + κλέος
Θεοδώρα => Θεού + δώρο
Θεόφιλος => Θεού + φίλος
Θεσσαλία => θέσις + αλς(θάλασσα)
Θησέας =>θήσω,εκ του τίθημι
Θουκυδίδης => Θεού + κύδος:δόξα, ο δοξάζων τον θεό.
Θράκη => θράσσω =καταστρέφω
Θρασύβουλος => θρασύς + βουλεύομαι

Ι

Ιαπετός => ιάπτω = πέμπω
Ιάσων => ίασις: θεραπεία
Ιοκάστη => ίον + κάζω:στολίζω
Ιππολύτη => ίππος + λύω
Ιφιγένεια => ίφι:ισχυρά + γίγνομαι

Κ

Καλλιόπη => κάλλος + ωψ:οφθαλμός
Καλλιρρόη => καλώς + ρέω
Κασσιόπη => καινυμι(υπερέχω) + οψ
Κλέαρχος => κλέος + άρχω, ο ένδοξος άρχων
Κλεόβουλος => κλέος + βουλή, ο επινοητικότατος.
Κλεομένης => κλέος + μένος, ο ένδοξος για τη γενναιότητά του.
Κλεονίκη => κλέος + νίκη, η ένδοξη νικήτρια.
Κλεοπάτρα => κλέος + πάτρη, η δόξα της πατρίδος.

Ο θεός Διόνυσος. Κρατήρας. Red-Figure Bell-Krater (Mixing Vessel): Bust of Dionysos and Comic Actors. c. 390-380 BCΜουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.
Ο θεός Διόνυσος. Κρατήρας. Red-Figure Bell-Krater (Mixing Vessel): Bust of Dionysos and Comic Actors. c. 390-380 BCΜουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.

Λ

Λάκων => λα (επιτ.) + ακέων = ολιγομίλητος
Λαέρτης => λαός + αίρω =εκλέγω
Λέανδρος => λαός + ανήρ, ο ανδρείος του λαού.
Λεωνίδας => λαός + οίδα + γνωρίζω
Λητώ => λανθάνω
Λυσιστράτη => λύω + στρατός

Μ

Μακεδών => μακεδνός = υψηλός,μακρός
Μενέλαος => μένος + λαός
Μιλτιάδης => μίλτος: ερυθρά βαφή

Ν

Ναυσικά => ναυς + καίνυμαι:υμνούμαι
Νεοκλής => νέος + κλέος
Νέστωρ => εκ του νεομαι = επιστρέφω
Νεφέλη => νέφω: χύνω ύδωρ
Νικηφόρος => νίκη + φέρω
Νικόλαος => νίκη + λαός

Ξ

Ξενοφών => ξένος + φωνέω

ο

Οδυσσέας => οδύσσομαι: διώκομαι
Οιδίπους => υδής + πους = ο έχων πρησμένα πόδια
Όλυμπος => εκ του λάμπω
Ορέστης => όρος + ίσταμαι

Π

Πανδώρα => παν + δώρο
Παρασκευή => παρα + σκευάζω
Πασιφάη =>πας + φάος (φως)
Πάτροκλος => πατρίς + κλέος
Παυσανίας => εκ του παύω
Πελασγός => 1) πέλας = κοντινός + γη
2) εκ του πέλαγος
Περικλής => περί + κλέος, ο ένδοξος
Περσέας => εκ του πέρθω = εκπορθω,καταστρέφω
Πηνελόπη => πήνη:υφάδι + λέπω:εκτυλίσσω
Πολυδεύκης => πολύ + δεύκος:γλεύκος, ο πολύ γλυκός
Πολύδωρος => πολλά + δώρα
Πολυξένη => πολύ + ξενί
Ποσειδών => πόσις(ποταμός) + είδω =είμαι αρμόδιος
Προμηθέας => 1) προ + μύθος
2) προ + μήθος = μέριμνα = ο προνοητικός
Πυθαγόρας => πυνθάνομαι + αγορεύω

Ρ

Ρέα => εκ του ράος =έτοιμος

Σ

Σαλαμίνα => αλς (σαλ) + μίνυς = μικρός=βρίσκεται κοντά στην ξηρά
Σλάβος => σάλος + βάω (βαίνω)
Σοφοκλής => σοφός + κλέος, ο έχων δόξα σοφού
Σπάρτη => σπείρω
Στέργιος => στέργω = δείχνω στοργή
Στυλιανός => στύλος
Σωκράτης => σώζω + κράτος

Τ

Τερψιχόρη => τέρπω + χορός
Τηλέμαχος => τηλέ: μακριά + μάχομαι
Τιμόθεος => τιμή + Θεός

Τιμολέων => (τιμή+λέων) ο ισχυρός ως λέων

Φ

Φειδιππίδης => φείδομαι + ίππος
Φίλιππος => φίλος + ίππος

Φιλοθέη => φίλη του Θεού

Φρίξος => φρίττω
Φοίβος => φάος = φωτεινός

Λευκή λήκυθος. White-Ground Lekythos (Oil Vessel): Youths at Tomb. c. 420 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.
Λευκή λήκυθος. White-Ground Lekythos (Oil Vessel): Youths at Tomb. c. 420 BC. Μουσείο Τέχνης του Κλίβελαντ.

Χ

Χαράλαμπος =>χαρά +λάμπω ,αυτός που λάμπει απο χαρά

Χαρίκλεια => χάρις (η χάρη) + κλέος (δόξα), η ξακουστή για τη χάρη της

Χαρίλαος => χάρη + λαός

Χαριτίνη => η χαριτωμένη

Χριστίνα,Χρήστος => από τον Χριστό, ο χρισμένος -η

Χριστόδουλος => δούλος + Χριστός

Χριστόφορος => Χριστός + φέρω

Χρύσανθος, Χρυσάνθη =>  χρυσός + άνθος.

Χρυσηϊς  => χρυσός η πολύτιμη, η χρυσαφένια.

Ω

Ωρωπός => η ώρ-ο (η φροντίδα) + το ουσιασ. οπός (= γαλακτώδης χυμός που παίρνει κανείς Κεντώντας το φυτό) = αυτός που έχει τη φροντίδα της συγκομιδής του χυμού φυτών.

Πηγή: http://www.diakonima.gr/

(Εμφανιστηκε 6,762 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.