14 Μαρτίου 2018 at 22:33

Κατεβάστε δωρεάν: Μάρκετινγκ – Βασικές έννοιες και αρχές (βιβλίο PDF)

από

Κατεβάστε δωρεάν: Μάρκετινγκ – Βασικές έννοιες και αρχές (βιβλίο PDF)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του μαθήμα­τος Marketing των σπουδαστών των ΚΕΕ. Απευθύνεται όμως σε κάθε ενδιαφερόμενο (επι­στήμονα, στέλεχος επιχειρήσεων, επιχειρηματία) ο οποίος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με αυ­τό το επιστημονικό πεδίο και να αποκτήσει γνώσεις γύρω από το Marketing ή να συστημα­τοποιήσει και να εμπλουτίσει αυτές που έχει στο συγκεκριμένο αντικείμενο Οι επιχειρηματί­ες και τα στελέχη όμως δεν ενδιαφέρονται μόνο για θεωρητικές γνώσεις . Ενδιαφέρονται πρωτίστως για έξυπνες ιδέες που θα τους εξασφαλίσουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσμα­τα. Αυτή είναι μία ανάγκη που ήρθε να καλύψει αυτό το εγχειρίδιο. Βέβαια ένα διδακτικό εγχειρίδιο δεν πρέπει να είναι εκτεταμένο. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα τα πεδία του Marketing. Εξάλλου είναι τόσες πολλές οι εργασίες και τα πεδία έρευνας που αναπτύσσονται κάθε χρόνο σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο που είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει κανείς και ακόμη δυσκολότερο να τις μνημονεύσει σε ένα εγχειρίδιο.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από επτά ενότητες στις οποίες παρουσιάζεται και αναλύε­ται ολόκληρη η κλασική θεωρία του Marketing εμπλουτισμένη με τις πλέον πρόσφατες θε­ωρητικές προσεγγίσεις και τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές και σχόλια. Επίσης πα­ρουσιάζονται αναφορές για την τμηματοποίηση της αγοράς, για την επίδραση της τεχνολογί­ας πάνω στο marketing και πως επηρεάζεται από την εμφάνιση του Internet.

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες του Marketing και τους διαφορετι­κούς τρόπους που οι διεθνείς οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα ορίζουν το Marketing.

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στο μίγμα Marketing και τον καθοριστικό ρόλο που παί­ζει στα τελικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης που εφαρμόζει επιτυχημένα το συγκεκριμένο εργαλείο. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίων προϊόντων και πολιτικές τιμολόγησης, προώθησης και διανομής προϊόντων. Τέλος γίνεται αναφορά στις τε­χνικές πώλησης .

Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι συμπεριφορές αγοραστών και καταναλωτών. Μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται φανερή η σπουδαιότητα της κατανόησης των διαφόρων συ­μπεριφορών στην τελική στρατηγική marketing μιας επιχείρησης. Γίνεται επίσης αναφορά στις θεωρίες συμπεριφοράς του καταναλωτή και στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών.

Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση ή τμηματοποίηση της αγοράς έτσι ώστε μια επιχείρηση να είναι σε θέση να στοχεύσει στο σωστό κομμάτι της αγοράς. Αναφέρονται οι μέθοδοι και τα κριτήρια τμηματοποίησης καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο να πετύχεις την τμηματοποίηση.

Στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι στρατηγικές ανταγωνισμού και γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα της γνώσης του ανταγωνισμού για τον καλύτερο προγραμματισμό επιχειρη­σιακής στρατηγικής. Επίσης περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες πιθανών ανταγωνιστών.

Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά στους τρόπους και στις μεθόδους έρευνας αγοράς. Επί­σης γίνεται περιγραφή των διαφορετικών τεχνικών με ειδική αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών.

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο που η νέα τεχνολογία και κυρίως η εμφάνιση του Διαδικτύου επηρέασε τον τρόπο προσέγγισης του Marketing από τα στελέχη των εταιρειών και από τις εταιρείες που ασχολούνται με αντικείμενα παρεμφερή στο Market­ing. Περιγράφονται οι στρατηγικές marketing μέσα από το πρίσμα των νέων τεχνολογιών.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει κάποιες μελέτες περιπτώσεων και πολλές ασκήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους αναγνώστες στην καλύτερη κατανόηση των ενοτήτων αφού θα χρειαστεί να συνδυάζουν τις γνώσεις τους και να επιστρατεύσουν την κρίση τους για να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις.

Σε κάθε ενότητα υπάρχει βιβλιογραφία και σημεία αναφοράς για περαιτέρω μελέτη είτε από την ξένη βιβλιογραφία είτε από ιστοσελίδες σχετικές με τις αντίστοιχες θεματικές ενότη­τες.

Το βιβλίο κατεβαίνει ελεύθερα από εδώ:

Μάρκετινγκ – Βασικές έννοιες και αρχές (βιβλίο PDF). Υπουργείο Παιδείας – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μάρκετινγκ – Βασικές έννοιες και αρχές by Διαβάζω – Διαβάζω on Scribd

Περισσότερα e-books στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ερανιστή, ΕΔΩ.

(Εμφανιστηκε 9,583 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Κάντε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.