Ιστορικά Μυστήρια και Θεωρίες Συνομωσίας

“Η διανοητικά έντιμη στάση είναι η σωκρατική˙ να μην παριστάνουμε ότι γνωρίζουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε (που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε).”

Διαβάστε περισσότερα ›