25 Μαρτίου 2014 at 23:54

Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2014

από

Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2014

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.

Γράφει ο Κώστας Μελάς*

Ακόμη μια μικρή ένδειξη ότι ο ελληνικός εξαγωγικός τομέας αδυνατεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρά τα όσα ευαγγελίζονται κυβέρνηση και τρόικα, αποτελούν τα αποτελέσματα των εξαγωγών – αφίξεων που έδωσε στη δημοσιότητα (10.03.2014) η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.752,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.142,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση 9,4%. Αντίστοιχα, η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 3,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.128,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.224,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση 4,3%. Αντίστοιχα, η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε, επίσης, μείωση κατά 4,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.

Όπως έχω προσπαθήσει να δείξω και στο πρόσφατο άρθρο μου (αλλά και σε πολλά άλλα)Βρίσκεται η ελληνική οικονομία σε διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης;http://www.kostasmelas.gr/2014/03/blog-post.htmlτα ιστορικά χαρακτηριστικά, αλλά και η παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας, δεν επιτρέπουν εύκολα και γρήγορα τη μεγέθυνση των εξαγωγών σε τέτοιο βαθμό που να εξασφαλίσει σταθερή και σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, αλλά και παράλληλα, απορρόφηση της υψηλότατης υπάρχουσας ανεργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι, από γεννήσεως του ελληνικού κράτους, το ελληνικό εξωτερικό ισοζύγιο ήταν πάντοτε αρνητικό. Η υποτίμηση των βασικών – πάγιων χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ψευδαισθήσεις ως προς τις πραγματικές δυνατότητές της με αποτέλεσμα η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική να προχωρεί σε λάθος ράγες. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε την αύξηση των εξαγωγών. Απλώς σημαίνει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτές. Ακόμη μια φορά πρέπει να τονιστεί ότι οι εξαγωγές, που το κόστος εργασίας παίζει κάποιο ρόλο είναι πολύ λίγες για να τραβήξουν την οικονομία. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η ανταγωνιστικότητα τιμών δεν είναι κρίσιμο μέγεθος για τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου. Υπάρχουν πλήθος προσομοιώσεων που έγιναν με οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία έδειξαν την πολύ μικρή ευεργετική επίδραση που έχει μια μείωση των μισθών στο εμπορικό ισοζύγιο. Τελικά, η μείωση των μισθών απορροφάται κατά κύριο λόγο από τα περιθώρια κέρδους.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αλληλοσυμπληρούμενες ενδείξεις για τη συγκεκριμένη επισήμανση:

1. Ο ρυθμός μεταβολής του αποπληθωριστή του ΑΕΠ υπερέβη το ρυθμό μεταβολής του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τα τέσσερα έτη του προγράμματος το 2010, το 2011, το 2012 και το 20131.

2. Η σχετική συμμετοχή των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας στην προστιθέμενη αξία περιορίστηκε δραστικά και τα τέσσερα έτη (2010, 2011, 2012, 2013) σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών (ΕΛΣΤΑΤ). Αντίστοιχα, βέβαια αυξήθηκε η σχετική συμμετοχή του λειτουργικού πλεονάσματος2.

Η μείωση των μισθών περνάει ελάχιστα στις τιμές των εξαγομένων προϊόντων. Την περίοδο 2010-2013 είχαμε σωρευτική μείωση των ονομαστικών μισθών (σύνολο της οικονομίας) ύψους -20,3% (ΤτΕ), ενώ στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα η μείωση έφτασε το -21,9%. Αντιθέτως, οι σχετικές τιμές των εμπορεύσιμων παρουσίασαν αύξηση την ίδια περίοδο, η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 5,0%.( Πηγή: ΤτΕ, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013. Φεβρουάριος 2014.)

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με βάση τους δείκτες της ΠΣΣΙ που στηρίζονται στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την περίοδο 2010-2013 παρουσιάζει σωρευτική μείωση -27,4% . Αντιστοίχως, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας βάσει των δεικτών που στηρίζονται στις σχετικές τιμές καταναλωτή είναι σημαντικά μικρότερη (κατά 21 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες). Αυτό δείχνει με σαφήνεια ότι η σημαντική μείωση των μισθών δεν περνά στις τιμές των προϊόντων3.

Μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το 2013 επιτεύχθηκε βελτίωση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 0,6%. Αυτό οφείλεται στον αρνητικό πληθωρισμό στην Ελλάδα και στην αξιόλογη αρνητική διαφορά πληθωρισμού μεταξύ της Ελλάδος και των εμπορικών εταίρων της. Επίσης, προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμών, καθώς η διαφορά πληθωρισμού της Ελλάδος και των κυριότερων εμπορικών της εταίρων θα παραμείνει σημαντική και το 2014. Το ότι η ανταγωνιστικότητα τιμών βελτιώνεται χάριν του αρνητικού πληθωρισμού δείχνει με σαφήνεια ότι η πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι βαθιά υφεσιακή.

Το κύριο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για παράγοντες όπως: οι ποιότητα των προϊόντων, ο γεωγραφικός προσανατολισμός των εξαγωγών προς αναπτυσσόμενες και μεγάλες αγορές, η εξειδίκευση στην παραγωγή προϊόντων για τα οποία η διεθνής ζήτηση είναι μεγάλη και αυξανόμενη, η φήμη και εικόνα των προϊόντων, τα εμπορικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων, η άρση εμποδίων και αντικινήτρων στην ίδρυση επιχειρήσεων, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η γραφειοκρατία, η απονομή της δικαιοσύνης, η πάταξη της διαφθοράς κ.λπ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.

Η ανάλυση των στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας δείχνει ότι τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτικά, ανάγονται στη μειωμένη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορεί καμία χώρα να αυξήσει τις εξαγωγές της εάν η ποιότητά τους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγορών ή εάν οι αγορές προορισμού των εξαγωγών βρίσκονται σε μαρασμό. Εάν υπάρχει κακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που ζητούν τώρα οι διεθνείς αγορές, εάν η ποιότητα των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων δεν είναι υψηλή, εάν, η κλαδική σύνθεση των εξαγωγών δεν προσαρμόζεται στη σύνθεση του διεθνούς εμπορίου, εάν με δυο λόγια, η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα είναι μειωμένη, τότε ο υπεύθυνος δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που οργανώνει και διευθύνει την παραγωγή, είτε σε επίπεδο επιχείρησης, είτε σε επίπεδο συνολικής οικονομίας. Όμως θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει τα όριά της, τα οποία προέρχονται από τις παραγωγικές δυνατότητες κάθε χώρας. Η συνεχής προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών μπορεί να αποτελέσει καταστροφική οικονομική πολιτική επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος ευκαιρίας μιας οικονομίας, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, αν δεν συνδυαστεί αρμονικά με την εγχώρια κατάσταση της οικονομίας και την επιζητούμενη ισορροπία των εγχωρίων αγορών (πρωτίστως προϊόντος και εργασίας αλλά και χρήματος).

1 Ο λόγος του αποπληθωριστή του ΑΕΠ προς τον δείκτη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης του περιθωρίου κέρδους στην οικονομία.

2 Ωστόσο, η σύγκριση αυτή λαμβάνει υπόψη μόνο το κόστος εργασίας, ενώ αγνοεί το κόστος των άλλων εισροών (πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, κατανάλωσης ενέργειας), το χρηματοοικονομικό κόστος και τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

3 Παρ’ ότι υπάρχουν αυξήσεις έμμεσων φόρων και ενεργειακού κόστους που επιβάρυναν ιδιαιτέρως τις εγχώριες τιμές όσο και «στρεβλώσεις» που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις εγχώριες αγορές αγαθών και υπηρεσιών, το αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος δεν περνά στις τιμές.

Πηγή: http://www.avgi.gr/article/2134858/meiothikan-oi-ellinikes-exagoges-ton-ianouario-2014

Ετικέτες

Δείτε ακόμη:

 • Εικόνα πρώτη: Από το 2010 μέχρι και το τέλος του 2013, περίπου τέσσερα χρόνια, οι δανειστές, δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., το EFSF και το ΔΝΤ θα έχουν δώσει περί τα 219 δισ. ευρώ. Πηγή:www.capital.gr27 Ιουνίου 2013 Πόσα παίρνουμε, πού τα δίνουμε (0)
  Πόσα παίρνουμε, πού τα δίνουμε Του Γιάννη Αγγέλη * Σε δύο περίπου εβδομάδες, την Παρασκευή 10/5 μετά το Πάσχα, το καθυστερημένο “έμβασμα” των 2,8 δισ. ευρώ του δανείου, επιτέλους θα […]
 • Kλειστό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης κατάστημα ρούχων στην οδό Σταδίου, Αθήνα, Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ26 Μαρτίου 2014 Ο φαύλος κύκλος του πρωτογενούς πλεονάσματος (0)
  Η τρόικα ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κυβέρνηση για τις επερχόμενες εκλογές και έφυγε σχεδόν αθόρυβα! Τέτοιες εντολές μάλλον έλαβαν οι τροϊκανοί από ΕΕ-ΔΝΤ, παραμονές Ευρωεκλογών και […]
 • Εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν κατά της επιστράτευσής τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του κλάδου26 Ιουνίου 2013 Σε διαθεσιμότητα 12.500 εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι! (0)
  Σε διαθεσιμότητα 12.500 εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι! Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ* Το δρόμο της διαθεσιμότητας με οριζόντια μέτρα και έως τις 8 Ιουλίου παίρνουν 12.500 εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι […]
 • 15 Μαΐου 2013 Γκασταρμπάιτερ με πτυχίο (0)
   Γκασταρμπάιτερ με πτυχίο Γράφει ο Πέτρος Κατσάκος* "Όλο και περισσότεροι θέλουν να πάνε στον γερμανικό παράδεισο" είναι ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα Tagesspiegel για να […]
 • 27 Απριλίου 2013 Υπαρκτός Παραλογισμός… (1)
  Υπαρκτός Παραλογισμός... Γράφει ο Μανόλης Πλούσος Ο καπιταλισμός στον 20ο αιώνα πέρασε πολλές και βαθιές κρίσεις. Πάντοτε όμως κατόρθωνε να ξεπερνά τις δυσκολίες και να […]
 • Γελοιογραφία του Γιάννη Καλαϊτζή από την Εφημερίδα των συντακτών12 Δεκεμβρίου 2013 Ούτε πολίτες ούτε άνθρωποι: φορολογούμενοι (1)
  Ούτε πολίτες ούτε άνθρωποι: φορολογούμενοι Γράφει ο Ευθύμης Τσιλικίδης Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής […]
 • "- Αυτή η κρίση θα κρατήσει χρόνια". "-Επιτέλους, λίγη σταθερότητα". Σκίτσο του Αλτάν26 Μαρτίου 2014 Μεγάλα αντεργατικά μυστικά (0)
  Καταρρέουν μέσα στο 2014 και τα εναπομείναντα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με βάση τη συμφωνία της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ με την τρόικα. Από τη μείωση του μισθού του 1,1 εκατομμυρίου […]
 • Οι συνεταίροι της Digea είναι σήμερα οι παρακάτω τηλεοπτικοί σταθμοί: - MEGA, ιδιοκτησίας των κκ. Μπόμπολα και Ψυχάρη - ΑΝΤ1, ιδιοκτησίας του κ. Κυριακού - STAR, ιδιοκτησίας του κ. Βαρδινογιάννη - ΣΚΑΪ, ιδιοκτησίας του κ. Αλαφούζου - ALPHA, ιδιοκτησίας του κ. Κοντομηνά - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ιδιοκτησίας του κ. Κυριακού24 Ιουνίου 2013 Ο ρόλος των ιδιωτικών καναλιών στο κλείσιμο της ΕΡΤ (0)
  Ο ρόλος των ιδιωτικών καναλιών στο κλείσιμο της ΕΡΤ Του Νίκου Μιχαλίτση* Στις 11 Ιουνίου 2013 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, τη δημόσια ραδιοφωνία και […]
 • Η έννοια κέρδος εισάγεται στο Κεφάλαιο του Μαρξ στον 3ο τόμο και διαφοροποιείται από την υπεραξία ως προς τον υπολογισμό της.24 Ιουνίου 2013 Ο Κάρλ Μάρξ και η διαλεκτική του καπιταλισμού (0)
  Ο Κάρλ Μάρξ και η διαλεκτική του καπιταλισμού Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής αποσκοπεί αποκλειστικά στο κέρδος, δεν χρειάζεται επεξηγήσεις. […]
 • Ο Βαρουφάκης στους New York Times: Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει την Ελλάδα!26 Ιουνίου 2013 Ο Βαρουφάκης στους New York Times: Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει την Ελλάδα! (0)
  Ο Βαρουφάκης στους New York Times: Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει την Ελλάδα! Με τον τίτλο Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει την Ελλάδα, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο συνάδελφος του καθηγητής […]
 • Άρδην7 Νοεμβρίου 2013 25 θέσεις της κίνησης πολιτών Άρδην (0)
  25 θέσεις της κίνησης πολιτών Άρδην Αναδημοσίευση* Οι παρακάτω 25 θέσεις αποτελούν συνέχεια και περαιτέρω επεξεργασία 12 σημείων, που είχαν κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2010, […]
 • Generation z1 Ιουνίου 2013 Generation z (0)
  Generation z Γράφει ο ΚΙΜΠΙ* Κάποιοι μιλούν ήδη για τον «νεοκεϊνσιανό» που ξύπνησε εντός του Σόιμπλε. Οσονούπω θα δουν στη Μέρκελ μια μακρινή απόγονο της Λούξεμπουργκ, στον Ολάντ […]
 • Στα 1890 οι Η.Π.Α. θεσπίζουν τον πρώτο περιοριστικό των Τραστ νόμο ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθιερώνονται αντίστοιχοι νόμοι περί ανταγωνισμού. Στα 1898 μάλιστα εγκαινιάζεται η περίοδος του trust-busting στις Η.Π.Α. σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί η αγορά από τον εναγκαλισμό των υπερ-εταιρειών.10 Μαρτίου 2013 Τραστ «Too big to fail»… (0)
  Όσο δε ο αυτοματισμός και η ρομποτική θα εδραιώνονται περισσότερο στις γραμμές παραγωγής, τόσο ο προβληματισμός τελικά θα σχετίζεται με τον τρόπο διανομής του παραγόμενου πλούτου και όχι […]
 • Σκίτσο του Αλτάν27 Ιουλίου 2013 Με Προεδρικό Διάταγμα οι καταργήσεις θέσεων στο Δημόσιο (0)
  Με Προεδρικό Διάταγμα οι καταργήσεις θέσεων στο Δημόσιο Τροπολογία από Κ. Μητσοτάκη και Γ. Στουρνάρα στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα-Δεν απαιτείται έγκριση της Βουλής, παρά […]
 • Σκίτσο του Στάθη5 Ιουνίου 2014 Συντάξεις πείνας για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους (0)
  Ενώ η κυβέρνηση μέσω του διοικητή του ΕΤΕΑ (Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου) ανακοίνωσε ουσιαστικά από χθες ότι οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου θα φθάσουν το 5,2%, […]
 • Με σύνεση ο Σόλων απέφυγε τα άκρα και ουσιαστικά περιόρισε τη μεγάλη γαιοκτησία ενώ παράλληλα απελευθέρωσε τους αγρότες και τη μικρομεσαία αστική τάξη από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό των πλουσίων.29 Ιουλίου 2013 Οι υπάλληλοι μετρήθηκαν και είναι 614.053 (0)
  Οι υπάλληλοι μετρήθηκαν και είναι 614.053 Για πρώτη φορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει ακριβή στοιχεία για το προσωπικό του δημόσιου τομέα. Σε […]
 • Απέρριψε και τη νέα πρόταση των εργαζομένων της ΕΡΤ ο υφυπουργός ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής, επικαλούμενος τα τεράστια προβλήματα που, όπως είπε, θα δημιουργηθούν με την τρόικα.27 Ιουλίου 2013 Απέρριψε ο Π.Καψής την πρόταση των εργαζομένων – Οι εξελίξεις στην ΕΡΤ (0)
  Απέρριψε ο Π.Καψής την πρόταση των εργαζομένων - Οι εξελίξεις στην ΕΡΤ Απέρριψε και τη νέα πρόταση των εργαζομένων της ΕΡΤ ο υφυπουργός ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής, επικαλούμενος […]
 • Κινητοποιήσεις ΟΛΜΕ: Όχι στις απολύσεις, τη διαθεσιμότητα και τις υποχρεωτικές μετατάξεις15 Ιουλίου 2013 Κινητοποιήσεις ΟΛΜΕ: Όχι στις απολύσεις, τη διαθεσιμότητα και τις υποχρεωτικές μετατάξεις (0)
  Κινητοποιήσεις ΟΛΜΕ: Όχι στις απολύσεις, τη διαθεσιμότητα και τις υποχρεωτικές μετατάξεις Μετά από  σύσκεψη των ΔΣ των ΕΛΜΕ της Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στις 11/7/13, το ΔΣ της ΟΛΜΕ […]

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.